Son Gönderiler :
Home » , , , , , , , , , » TAAHHÜDÜ İHLAL DİSİPLİN HAPİS CEZALARI VE İNFAZI

TAAHHÜDÜ İHLAL DİSİPLİN HAPİS CEZALARI VE İNFAZI

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TAAHHÜDÜ İHLAL DİSİPLİN HAPİS CEZALARI VE İNFAZI HAKKINDA KANUN TASARISI..

İCRA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Toplam alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin hapsi uygulanmaz.”
MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Disiplin ve tazyik hapsinde muhakeme usulü
Madde 349- Bu bapta düzenlenen disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillere ilişkin şikâyet dilekçe ile yapılır.
Şikâyet eden Harçlar Kanununa göre maktu başvurma harcı ile tebligat giderlerini başvuru dilekçesi ile birlikte mahkeme veznesine peşin yatırır.
İcra mahkemesi şikayet dilekçesi üzerine, şikayet eden ve edileni, tüm delillerini en geç duruşma gününe kadar bildirmelerini de içeren açıklamalı davetiye ile duruşmaya çağırır.
Şikâyet eden, duruşmaya gelmekle veya kendilerini vekille temsil ettirmekle yükümlüdürler. Mahkeme gerekli görür ise şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olması gerektiğini davetiyeye yazar. Şikâyet edilen başka yerde ikâmet ediyorsa, o yer icra mahkemesi aracılığı ile beyanı alınır.
Mahkeme, şikâyet edilenin bizzat hazır bulunmasını istediği halde hazır bulunmaz ise kolluk marifetiyle zorla getirtilir. Şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olmasına gerek görülmez ya da zorla getirme kararına rağmen şahıs bulunamazsa dava yokluğunda görülür ve karar verilir.
Şikâyetçi, dilekçesinde göstermiş olduğu şahıs ve fiillerin yanı sıra, dilekçe veya beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlıdır. Şikâyet edilenin savunmasını hazırlaması ve tüm delillerini hazır etmesi için duruşma sadece bir oturum ertelenebilir. Mahkeme duruşmaya gelen tarafların ve tanıkların beyanlarını duruşma tutanağına geçirir.

Disiplin veya tazyik hapsini gerektiren fiillerden dolayı şikayet halinde, şikayetçi duruşmaya gelmez veya kendini vekille temsil ettirmezse, dava düşer.
Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillerde dava zamanaşımı şikâyetten itibaren bir yıldır. Tazyik veya disiplin hapsine ilişkin kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.”
MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 350 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ortak hükümler
Madde 350- Bu Kanunda düzenlenen suçlarla ilgili olarak 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, Cumhuriyet savcısı duruşmada hazır bulunmaz.
Mahkemenin verdiği hüküm, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı vaki şikayetin geri alınması veya borcun tamamen ödenmesi halinde dava düşer veya ceza bütün neticeleriyle beraber ortadan kalkar.”
MADDE 5 - 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 351 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İtiraz
Madde 351- İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, kararı veren icra mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkeme, başvuru üzerine kendi kararını değiştirebilir. Mahkeme, kararını değiştirmeye gerek görmezse, dosyayı, itirazı incelemesi için o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için (1) numaralı daireye; o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.”
MADDE 6- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 352 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Disiplin ve tazyik hapsinin infazı
Madde 352- Disiplin ve tazyik hapsinin infazı, koşullu salıverilme hariç, hapis cezasının tabi olduğu hükümlere göre infaz edilir.”
MADDE 7- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunun 76, 353 ve 354 üncü maddeleri ve 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- Bu Kanun hükümleri Resmî Gazete yayım tarihinde, yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yayını Paylaş :

372 yorum:

 1. bu kanun tasarısında beş binin altındakı borclara hapıs cezası uygulanamaz yazılmış ama 1.000 tl borcum için taahhut ıhlalden aranmam cıktı..konumu cok karmaşık ben mı çözemedım yardımcı olursanız sevınırım

  YanıtlaSil
 2. Yukardaki kanun "TASARISI". Yani yürürlükte bulunmayan henüz onaylanmamış bir metinden bahsediyoruz. Yürürlükte olmayan bir metni mahkemelerin dikkate alarak olmayan maddeye göre hüküm vermesi mümkün değildir. Kanun çıkarsa sorununuza çözüm olur ama şu anda yakalanmamaya çaba göstermeniz uygun olur kanaatindeyim.

  Selamlar ile...

  Bekir

  YanıtlaSil
 3. 2000.tl borcumdan dolayı taahütte bulunmuştum ve yerine getirmedim.bununla ilgili mahkeme hakkımda tutuklama çıkartmış ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
 4. taahhütü ihlalden gelen hapıs cezalrından zaman aşımı ne kadardır.yani karar cıktıktan ne kadar sora dava düşer ve tutuklama kalkar.

  YanıtlaSil
 5. 2 yıldır
  ceza kesinleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde kişi yakalanamaz ise dava düşer

  YanıtlaSil
 6. devletin tahadütten dolayı cezaevinde yatanlar için bir çalışması var mı ? bununla ilgili bi yasa çıkar mı?

  YanıtlaSil
 7. sorum Anayasanın 38. maddesine eklenen "hiç kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz" hükmünün taahhüdü ihlal suçları yönünden uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.

  YanıtlaSil
 8. Esas Sayısı : 2001/415
  Karar Sayısı : 2002/166
  Karar Günü : 21.11.2002

  D- Yasa'nın 340. Maddesinin İncelenmesi

  İtiraz başvurularında, borçlunun borcunu, alacaklının satış talebinden önce muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt ettiği halde ödememesi ve alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını ihlâl etmesi nedeniyle hafif para cezası öngören kuralın Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.

  Maddede öngörülen ilk durumda, satış talebinden evvel borçlu tarafından borcun ödenme biçimine ilişkin olarak yollamada bulunulan aynı Yasa'nın 111. maddesine göre, icra takibi sırasında, yeterli mal haczedilip satış talebinden önce borcun dörte birinden az olmamak üzere birinci taksidinin peşin olarak ve kalan miktarının da muntazam aralıklarla en çok üç ayda üç taksit halinde borçlu tarafından ödenebilmesi imkanı bulunmaktadır. Bu taahhüt borçlunun tek taraflı olarak yasadan doğan taksitle ödeme hakkını kullanmasıdır.

  İkinci durumda ise, alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde borcun ödenmesinin kararlaştırılması, alacaklı ve borçlunun icra memurunun huzurunda takibe konu borcun ödenme şeklinin belirlenmesidir.

  İtiraz konusu kuralda, düzenlenen eylem Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında sözü edilen, doğrudan sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilememesi olmayıp, kamu otoritesince yürütülen cebri icranın etkinliğinin sağlanmasıdır.

  Bu nedenlerle, Yasa'da öngörülen yükümlülük sözleşmeden değil yasadan kaynaklandığından kural, Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

  YanıtlaSil
 9. taahhüdü ihlal suçu yasada olan bir suç ve anayasaya aykırı değildir..
  Anayasaya aykırı olan
  BORCUNU ÖDEYEMEME NEDENİYLE CEZA VERİLMESİDİR

  ARADAKİ FARKA DİKKAT EDELİM
  ÖDEMEME CEZAYI GEREKTİRİR BORCUNU ÖDEMESİ İÇİN DİSİPLİN ŞARTINI ZORLAMAYI GEREKTİRİR...

  ÖDEYEMEME YANİ ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ VARSA CEZA VERİLEMEYECEĞİDİR.

  BU NEDENLE KİŞİNİN ÖDEME GÜCÜ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR..

  KONU BU KADAR BASİT...

  KAVRAM KARGAŞASINA GEREK YOK

  YanıtlaSil
 10. Merhabalar benim adım alper babacan benim sizden bir ricam olacak.Ben 2004 yılında izmirden dicle mobilya adında bir mağazadan iki adet kanepe almıştım bunun borcunu öderken istanbula taşındım taşınırken orada çalışan yigenine(elemanına)100 tl verdik ve oradan avkatlarının posta hesaplarına bir 150 tl ve 300 tl gönderdim,toplam borcum 700 tl idi kalan bir 150 tl göndermeyi unutmuşum,gecen yazın arabamı satmaya cıkardıgımda ruhsatma satılamaz kaydı koydurmuş oldugunu gördüm kendisini aradım ve arabamı satmam gerektigini mevcut borclarımı ödeyecegimi söyledim av.fatih beyde bana izmire gelip bornova icrasına gelmemi ve taahhüt belgesi imzalamamı ancak öyle arabadaki satılamaz kaydını kaldıracagını söyledi bende kabul edip izmire yanına gittim ve icrada bana ne zaman ödeme yapacagımı sordu bende en erken ekim ayında yapacagımı söyledim ama bu arada kendisi 150 tl'lik borcumu 1350 tl ye çıkarmış,ama yapacagım herhangi bir şey yoktu ve imzaladım.Ancak ben iflas ettim ve dükkanımı kapattım şimdi borcumu ödeyemiyorum ama av.fatih bey beni mahkemeya vermiş şimdi ben ne yapacagım herhangi bir ceza alırmıyım lütfen bana yardım edermisiniz..saygılarımla iyi çalışmalar dilerim..alper.babacan@hotmail.com adresime mail atarsanız sevinirim.SİZDEN ÇOK ACİL CEVAP BEKLİYORUM...

  YanıtlaSil
 11. taahhüdü ihlal 3 ay hapis

  YanıtlaSil
 12. KONUYLA İLGİLİ OLANLARIN BİLGİSİNE İHTİYACIM VAR.
  SELAMLAR,BEN KREDİ KARTINDAN DOLAYI İCRADAN TAHHÜD VERDİM 21000TL BORCUMA KARŞILIK 9000TL ÖDEDİM VE AKSATARAK ŞİMDİ BANA 3 AY HAPİSLİK ÇIKTI AVK 12OOOTL İSTİYOR HEPSINI VERME ŞANSIM YOK BAŞKADA KABUL ETMİYOR NE YAPMAM GEREKİR MAHK YÖNUNDEN VEYA BİR AF OLABİLİRMİ.

  YanıtlaSil
 13. slm arkadaşlar taahütü ihlal davası herkesin başının belası gibi görünüyor ama susmakla olmaz benim kardeşim içinde aynı şey geçerliydi oda girdi allahtan elimizde var dı da ödedik çıktı ben kardeşim içeri girdiğinde heryeri aradım mücadele ettim tv kanallarını gazeteleri her yeri flaş tv bu konuıyu dile getirdi tv kanalları 3 ve ya 4 mağdur birleşin tv ye çıkaralım diye ısrar ediyorlar isterseniz bunları deneyin tv kanallarını arayın gazeteleri arayın bugünlerde gündeme gelirse dikkate alınır milletvekillerine mail atın telefon edin ama bu günlerde

  YanıtlaSil
 14. slm arkadaşlar taahütü ihlal davası herkesin başının belası gibi görünüyor ama susmakla olmaz benim kardeşim içinde aynı şey geçerliydi oda girdi allahtan elimizde var dı da ödedik çıktı ben kardeşim içeri girdiğinde heryeri aradım mücadele ettim tv kanallarını gazeteleri her yeri flaş tv bu konuıyu dile getirdi tv kanalları 3 ve ya 4 mağdur birleşin tv ye çıkaralım diye ısrar ediyorlar isterseniz bunları deneyin tv kanallarını arayın gazeteleri arayın bugünlerde gündeme gelirse dikkate alınır milletvekillerine mail atın telefon edin ama bu günlerde

  YanıtlaSil
 15. Merhaba. Ortağı ve müdürü olduğum şirketten kestiğim 2 Adet çek için, toplam 12.000.-tl icra takip yapıldı, daha sonra ödeme taahhüdü verdim ancak 4.350.tl ödeyebildim. Şirket fiili olarak kapandı. Şahsen de bu parayı ödebilecek gelir, menkul ve gayrimenkule sahip değilim. Borçlu olduğumuz firma avukatı icra ceza mehkemesine taahüdü ihlalden dava açmış. Konuyla ilgili ne yapabilirim ve davada hapis cezası kararı alınması olasılığı nedir. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 16. sevgili kardeşim ne olursa olsun taahüt vermeyecek tin taahüt ihlali halinde bu cezanın ne paraya dönüştürme ne de erteleme gibi bir kanun yok sana verilecek olan ceza 3 ay itiraz hakkında yok

  YanıtlaSil
 17. slm benim sorum şu benım taahhüt ihlalınden dolayı hapsı cezam var.ama nufus mudurlugune gıdıp ıkamet kaydı almam lazım nufus mudurlugunde benım hapıs cezam cıkar mı?ıkamet almamın sebebı ise kredı cekıp borcumu ödemem yanı bu ıkametı almam lazım acıl cevaplarsanız sevınırım şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 18. taahhüdü ihlal sucu torba yasa nın içinde yer alıyor mu?

  YanıtlaSil
 19. Nufus müdürlüğünde yakalamanız olup olmadığı çıkmaz

  YanıtlaSil
 20. yargının iş yükünün azaltılması ile ilgili kanun tasarısında taahhüdü ihlal hapis düzenlemesi var yakında mecliste onaya gelir

  YanıtlaSil
 21. yargının iş yükünün azaltılmasında var mı öle bi çalısma? varsa ne zamana cıkıcak yasa

  YanıtlaSil
 22. Anonymous09 Mart, 2011

  slm benim sorum şu benım taahhüt ihlalınden dolayı hapsı cezam var.ama nufus mudurlugune gıdıp ıkamet kaydı almam lazım nufus mudurlugunde benım hapıs cezam cıkar mı?ıkamet almamın sebebı ise kredı cekıp borcumu ödemem yanı bu ıkametı almam lazım acıl cevaplarsanız sevınırım şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 23. Anonymous09 Mart, 2011

  slm arkadaşlar taahütü ihlal davası herkesin başının belası gibi görünüyor ama susmakla olmaz benim kardeşim içinde aynı şey geçerliydi oda girdi allahtan elimizde var dı da ödedik çıktı ben kardeşim içeri girdiğinde heryeri aradım mücadele ettim tv kanallarını gazeteleri her yeri flaş tv bu konuıyu dile getirdi tv kanalları 3 ve ya 4 mağdur birleşin tv ye çıkaralım diye ısrar ediyorlar isterseniz bunları deneyin tv kanallarını arayın gazeteleri arayın bugünlerde gündeme gelirse dikkate alınır milletvekillerine mail atın telefon edin ama bu günlerde

  YanıtlaSil
 24. Anonymous09 Mart, 2011

  yargının iş yükünün azaltılmasında var mı öle bi çalısma? varsa ne zamana cıkıcak yasa

  YanıtlaSil
 25. Anonymous09 Mart, 2011

  Esas Sayısı : 2001/415
  Karar Sayısı : 2002/166
  Karar Günü : 21.11.2002

  D- Yasa'nın 340. Maddesinin İncelenmesi

  İtiraz başvurularında, borçlunun borcunu, alacaklının satış talebinden önce muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt ettiği halde ödememesi ve alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını ihlâl etmesi nedeniyle hafif para cezası öngören kuralın Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür.

  Maddede öngörülen ilk durumda, satış talebinden evvel borçlu tarafından borcun ödenme biçimine ilişkin olarak yollamada bulunulan aynı Yasa'nın 111. maddesine göre, icra takibi sırasında, yeterli mal haczedilip satış talebinden önce borcun dörte birinden az olmamak üzere birinci taksidinin peşin olarak ve kalan miktarının da muntazam aralıklarla en çok üç ayda üç taksit halinde borçlu tarafından ödenebilmesi imkanı bulunmaktadır. Bu taahhüt borçlunun tek taraflı olarak yasadan doğan taksitle ödeme hakkını kullanmasıdır.

  İkinci durumda ise, alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde borcun ödenmesinin kararlaştırılması, alacaklı ve borçlunun icra memurunun huzurunda takibe konu borcun ödenme şeklinin belirlenmesidir.

  İtiraz konusu kuralda, düzenlenen eylem Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında sözü edilen, doğrudan sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilememesi olmayıp, kamu otoritesince yürütülen cebri icranın etkinliğinin sağlanmasıdır.

  Bu nedenlerle, Yasa'da öngörülen yükümlülük sözleşmeden değil yasadan kaynaklandığından kural, Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

  YanıtlaSil
 26. Anonymous09 Mart, 2011

  Merhabalar benim adım alper babacan benim sizden bir ricam olacak.Ben 2004 yılında izmirden dicle mobilya adında bir mağazadan iki adet kanepe almıştım bunun borcunu öderken istanbula taşındım taşınırken orada çalışan yigenine(elemanına)100 tl verdik ve oradan avkatlarının posta hesaplarına bir 150 tl ve 300 tl gönderdim,toplam borcum 700 tl idi kalan bir 150 tl göndermeyi unutmuşum,gecen yazın arabamı satmaya cıkardıgımda ruhsatma satılamaz kaydı koydurmuş oldugunu gördüm kendisini aradım ve arabamı satmam gerektigini mevcut borclarımı ödeyecegimi söyledim av.fatih beyde bana izmire gelip bornova icrasına gelmemi ve taahhüt belgesi imzalamamı ancak öyle arabadaki satılamaz kaydını kaldıracagını söyledi bende kabul edip izmire yanına gittim ve icrada bana ne zaman ödeme yapacagımı sordu bende en erken ekim ayında yapacagımı söyledim ama bu arada kendisi 150 tl'lik borcumu 1350 tl ye çıkarmış,ama yapacagım herhangi bir şey yoktu ve imzaladım.Ancak ben iflas ettim ve dükkanımı kapattım şimdi borcumu ödeyemiyorum ama av.fatih bey beni mahkemeya vermiş şimdi ben ne yapacagım herhangi bir ceza alırmıyım lütfen bana yardım edermisiniz..saygılarımla iyi çalışmalar dilerim..alper.babacan@hotmail.com adresime mail atarsanız sevinirim.SİZDEN ÇOK ACİL CEVAP BEKLİYORUM...

  YanıtlaSil
 27. ya banada bu tarz bi kağıt geldi taksitleri aksattığım için mahkeme kağıdı acaba ben mahkeme gunune kadar aksatmış oldugum taksitleri ödesem ceza almama ihtimalim var mı ya da bunu karsı taraflamı görüşmem gerekiyor :((

  YanıtlaSil
 28. Anonymous10 Mart, 2011

  ya banada bu tarz bi kağıt geldi taksitleri aksattığım için mahkeme kağıdı acaba ben mahkeme gunune kadar aksatmış oldugum taksitleri ödesem ceza almama ihtimalim var mı ya da bunu karsı taraflamı görüşmem gerekiyor :((

  YanıtlaSil
 29. Anonymous10 Mart, 2011

  taahhütü ihlalden gelen hapıs cezalrından zaman aşımı ne kadardır.yani karar cıktıktan ne kadar sora dava düşer ve tutuklama kalkar.

  YanıtlaSil
 30. iyi günler benim sorunum şu,ben elektronik esya almıştım mağazadan ama taksitlerin çoğunu ödeyemedim sonra evime haciz geldi..borç toplam 523 tl,2 takside böldüler,28 şubat ve 28 mart olarakçben ilk taksidimi 150tl olarak yatırdım..eksik yatırdığım için sorun çıkarmı acaba?yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 31. bu arada taahütlü

  YanıtlaSil
 32. hayırdır neden ofladınız

  YanıtlaSil
 33. bende bugün 3 ay hapis cezası aldım. 4 bankaya toplam 30 bin tl borcum var 1 bankanın avukatıyla anlaşmaya gittim oda beni yakındaki icra müdürlüğüne götürüp taahüt imzalattı. Bu konuda kızın sövün cehaletin kurbanı olduk. bugünde mahkemeye gittim 3 ay hapis verdi 7 gün sonra karar kesinleşecek. Ben yine her ay ödeme yapıyorum ama taahüt miktarınca değil. hakim mahkeme de hiç sormadı bile! "borcu ödememişsin sebebi nedir?" dedi. bende işlerim bozuldu dedim tamam dedi. bu kadar hemen 3 ay ı yapıştırdılar. ne yapmalıyım bir yolu var mı yoksa gidip paşha paşha yatarmıyım?

  YanıtlaSil
 34. bir dakika ya anlamadığım birşey var herkes taahhüdü ihlalden dolayı mağdur olduğunu söylüyor ama alacağını alamayan mağdur olmuyor mu? bu yüzden iflas eden, yuvası dağılan mağdur değil mi? adam parayı almış, yemiş ,ödememiş, üstüne alacaklıyı, avukatı kandırmış, taahhüt etmiş, yine ödememiş üstüne pişkin pişkin bir de mağdur edebiyatı yapıyor, hapis cezası kalksa da hepiniz öbür dünyada bunun hesabını vereceksiniz, bunu hiç unutmayın

  YanıtlaSil
 35. selam ,ben taahüt verdim 6 taksitti 2 sini ödedim,kalanı ile ilgili devletten alacagım bir para ile ilgili temlik verdim ama taahütü ihlal davası açtılar borcun tamamını kapsayacak bir temlik verdim amacım borcu ödemek,12,04,2011 tarihinde mahkemem var hapis çıkarmı?sonuçta resmi bir evrak ile temlik verdim mahkemede ne yapmalıyım,ve ne sonuç çıkar

  YanıtlaSil
 36. Ceza çıkacağını sanmam
  yeterki mahkemede bu durumu izah et
  sonuçta borcu ödüyorsun
  aslolan borcu ödeme ve bunun yöntemleridir

  YanıtlaSil
 37. bende taahhüdü ihlal sucundan 3 ay ceza aldım ve yakalanmadım 2 yılı doldurmak üzereyim :D 2 yıl doldunda kendiliginden ceza düsermi? yoksa benim zaman aşımından dolayı karar veren mahkemeye başvurmam gerekir mi? birde zaman asımı 2 yıl denmesine ragman 3 yıla uzatılabiliyormu? uzatılıyorsa bu nasıl olur?

  YanıtlaSil
 38. kimilerine göre ise zaman aşımının olmadıgı söyleniyor bu konuyla ilgili bir yerde karar veya maddeyle ilgili bilgisi olan var mı

  YanıtlaSil
 39. Karar kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı 2 yıldır
  Mahkeme karar tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra ceza infaz edilemez.
  3 yıl olan Mahkeme zaman aşımıdır
  Mahkeme 3 yıl içinde karar vermezse dava düşer

  YanıtlaSil
 40. Karagoz97318 Nisan, 2011

  asgari ücretın altında kalan borclardan dolayı taahhudu ıhlal den hapıs cezası verılemeyecek resmı gazetedede yayınlandı kanun

  YanıtlaSil
 41. turkishsabre19 Nisan, 2011

  kardeşim kusura bakma da avukatlar taahüt imzalatırken taksite bağlayacaz ayaklarıyla attırıyolar hapis olayından bi haber ya da mecbur bırakılıyor insanlar..almış yemiş diyosun..almış ama ödeyememiş olacak hiç kimse ödeme imkanı olsa ödememezlik yapmaz..mağdur edebiyatı yapanların çoğu da o parayla batmayacak tipler..eğer batacak olsalar bankalar örneğin dosyaları avukatlara satmazlar..avuktalar da icra da taahüt vermelisiniz taksitlendirmek için diye 3 kuruşa aldığı dosyayı 13 kuruşa tahsil yoluna gitmez.ayrıca çok saçma insan haklarına aykırı bir durum..insanın özgürlüğünü kısıtlıyosun sonra borcun gene de silinmiyor..boktan bir hukuk sistemimiz ve boktan sahtekar avukatlarımız var..bir spermle avukatın benzer yönü ne biliyor musunuz ikisinin de insan olmak için milyonda bir şansı var...

  YanıtlaSil
 42. merhaba benim tahhüt ihlal ettim borçumu ödeyemedim ve yakın zamanda mahkemem var tutuklanırmıyım evliyim ve çocugum olmak üzere bana bi yanıt verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 43. Merhaba,
  eşimde bir bankanın avukatı ile icra dairesinde taahhüt imzalamış. Ödemelerini düzenli yapamadığı için avukat taahhütü ihlal suçundan dava açmış. Bu arada evimizde haciz geldi ancak biz evde bulunmadığımızdan eşyalar haczedilemedi. Bıraktıkları yazıda toplam borç 10 gün içinde ödenmeli denilmiş. Hazirandaise taahhüdü ihlal suçundan duruşmamız var. İlk davaya kadar kısmi ödeme yapmayı talep ettik, tekrar taksit istedik ancak avukat kabul etmiyor. İlk davaya kadar kısmen ödeme yapılsa davada etkili olur mu? Tutuklama kararı ilk davada mı çıkıyor? Mahkemeden sonra 7 gün sürede ödeme yapmak mümkün değilse, nasıl itiraz edilebilir?

  YanıtlaSil
 44. Tutuklama kararı şöyle:
  Mahkeme kesin kararı verirse itiraz hakkınız var
  Siz ödeme gücünüzün olmadığına dair bir dilekçeyle mahkemede savunma verin.
  site iletişime yazarsanız, size savunma dilekçe örneği gönderebilirim

  YanıtlaSil
 45. merhaba ben hakan b... bir yere 3500tl borcum vardı ödeyemedim avukat bana icra dairesinde tahahütname imzalattı onuda yerine getiremedim 2009 yılında yakalandım.karakoldan hastaneye götürülken kelepçe takıldı bana .ayrıca savcının karşısınada kelepçeli çıktım. soruyorum size ben katil değilim hırsız tecavüzcü değilim niye beni rencide ettiler. bu arada 1 ay ceza aldım metris ceza evinde yattım. bu borcum hala duruyor tekrar hapis cezası alırmıyım

  YanıtlaSil
 46. bankaya olan borcumu ödeme taahhüdünü ihlal etmekten 23.5.2011 mahkemem var.parayı tedarik edemedim. neler olacağını,ne yapmam gerektiğini söylermisiniz.

  YanıtlaSil
 47. Merhaba benim taahhüdü ihlal suçundan dolayı ceza hapsim çıktı. Alacaklı ile anlaşıp parasını ödedim, elinden 2010/.... dosyadan alacağım kalmamıştır. yazısı aldım. mahkemeye gelip bana verdiği dilekçeyi birlikte verecektik. gelmiyor telefonlarımada cevap vermiyor ne yapmam lazım. Elimde mahkemeye yazdığı dilekçe var mahkeme dilekçeyi benden almıyor. Dava aç dediler nasıl bir dava açmam lazım bana yardımcı olursanız sevinirim. Eray Eray

  YanıtlaSil
 48. elindeki yazıyı iki örnek yap O yazıyı icra ceza mahkemesine götür bir örneğini ver bir örneğine tarih sayı numarası veirler o sende kalsın.
  Dava düşer

  YanıtlaSil
 49. Merhaba İcra ceza mahkemesine gittim. Alacaklı veya Avukatı gelip dilekçeyi vermesi lazım dediler. Benden yazıyı almadılar Avukatı ile görüştüm, Avukat benden alacaklı ona para vermediğini söyleyerek para istedi ne yapmam lazım şimdi Yazıyı icra ceza mahkemesine Taahhütlü olarak göndersem olur mu?

  YanıtlaSil
 50. öncelıkle bılgılerınız ıcın tesekkurlerımı sunuyoru.benım soruma vereceğiniz ayrıntılı cevap benım ıcın cok önemlı.ben özel bır dershanede bılgı ıslem memuru olarak görev yapıyordum.sırket sahıplerı dayılarımdı.buyuk dayım aynı zamanda devlette öğretmen olarak görev yaptığı ıcın kendı hısselerını bana verdı ve sırketın yönetım kurulu baskanlığına gecırıldım.daha sonra ıkı dayım arasında sorunlar cıktı bırısı ortaklıktan ayrılmak ıstedığını 50000tl lık senet karsılığı ayrılacağını söyledı.bende 50000 tl lık senede buyuk dayımın ıstemesı ıle ımza attım.senetler zamanında ödemedığı ıcın dershaneye ıcra geldı.avukat öğrencıerın mağdur olmaması ıcın ödeme planı yapacağını söyledı.bende ıcra olamamsı ıcın avukatın cıkardığı ödeme planına ımza attım.ama buyuk dayım borcu yıne ödemedı ve bana 3 ay hapıs cıktı.kucuk dayım bu arada alacaklarından vaz gectı.ama avukat mahkeme masrafları ıle bırlıkte 10000 tl ıstıyor.su an yakalanmam var.ne yapabılırım.bu borc benım değil.zaman asımı varmı.alacaklı alacağından vazgectı bu durumda hapıs cıkarmı.acıl cevap verırsenız mutlu olurum ıyı calısmalar

  YanıtlaSil
 51. ah ah allah kimseyi gördüğü günden geriye düşürmesin insanın tekeri bir ters döndümü ne seveni kalır ne dostu en yakınların sana baktıkça düşman görür gözleri benim de işlerim çok iyiydi o kadar iyiydiki yanıma gelen misafirlere yemek ve çay ikram etmekten kendi işime bakamazdım. şimdi işlerim bozulunca selam vereni getir günlerce telefon bile çalmıyor bazen oluyorki başkaları telefonla görüşüyor zannetsin diye yalancıktan annemi arıyorum. ben şu anda ne ev tel nede cep tel kullanmıyorum bir zamanlar insanlara kontürler elbiseler hediyeler alırdım. şimdi ise 2-3 bin liralık kart borcundan dolayı taahhüdü ihlalden arama emri çıkmak üzere zatın biri edepsizce diyorki parayı yediniz şimdi de mağdur edebiyatı yapıyorsunuz diyor işin bozulsunda gör sen bir dolmuş parası istesen kimse vermez evde ailen çocuklar günlerce kuru ekmek beklesinde gör. büyükler boşuna dememiş bekara karı boşamak kolay diye. bin yediyüzlira olan borcum dört binlirayı geçti üstüne üstlük iki bin lirasını ödedim halen borcum üç bin beş yüz civarı her tarafı faiz avukatın elemanı ne dedi biliyormusun ana parayı ödede faizini taksitlendirelim dedi ben de bunca zamandır ne ödedim dedim sadece faizini şok oldum küçük dilimi yuttum. utanmadan bir de mağdur edebiyatı yapıyor diyorsun ayıp valla ayıp. Allah hepimizi kurtarsın bu banka belasından bu da bir imtihan. sizlerden ricam hapis cezasından kaçtığım zaman borç bitince yine cezaevine gidermiyim bana bir cevap verirseniz sevinirim hepinize saygılarımla

  YanıtlaSil
 52. Taahhüt,borç,kredi...İnsan kafayı yiyecek gibi oluyor.İşler bir anda terse dönüyor ve çıkış bulamıyorsun.Bişi soracağım.Kendimi bir kamyonun altına atsam tüm bunların hepsinden kurtulabilir miyim?Psikolojik olarak zaten çöktüm.

  YanıtlaSil
 53. Merhabalar benim 2008ile2010 tarihlerine ait çeklerim vardı ve iflas etmemden dolayı çeklerimi mahkemeye verilmiş ve mahkemedede tarafıma hapis cezası verilmişti bende devlete tahahütte bulundum ve ilk 1 yıl içerisinde 3/1 ödenmesi gerekiyordu ben ödeme yapamadım hakkımda tekrar karar çıkarmı tahahüttü ihlal suçundan.Birde kanunda şöyle bir boşluk var 2 süreli tahahüt verilecek olup infazın 2 yıl ertelenmesi ilk bir yıl içerisinde ödenmediği taktirde infazın kaldıgı yerden devamı diye bir kavram yada bir kelime geçmemektedir.elimde buna baglı kararlar vardır.O zaman bu şu demekmi oluyor 2 yıl tahahüt verdiysen 1 yılı ödemedin ama 2 yılı karşı araf beklemek zorunda 2 ci yılda ödeme yapılmassa infazın devamı o zman başlar anlamınamı geliyor.bilgi rica ediyorum lütfen.
  Birtanedaha sorum olacak sizlere;çekten hapis cezası verildi ama yakalanmadım kaçyılda adına verilmiş kesilmiş cezalar düşüyor bunu merak ediyorum.

  YanıtlaSil
 54. site iletişimden irtibata geçebilirmisin, durumunu yaz.
  taahhüt 2 yıl
  ceza kesinleşmişse 10 yıl yakalnmıyacaksın ceza zaman aşımı 10 yıl

  YanıtlaSil
 55. merhabalar benim icra dairesinde bir dosyam var ve ana borc 1300 tl simdiki borc 4600 tl ben bu rakam ı fark etmeden taahud verdim ve odeyemedim 1 hafta icinde mashkemem var ve yeni bir işte buldum maas ı da iyi simdi odeme durumum var ne yapmalıyım yardımcı oılurmuısunuz ?

  YanıtlaSil
 56. Mahkemede taksitleri ödeyeceğini söyleyeceksin.
  şikayetçi olduğu taksidi ödediğinde dava düşer
  Taahhüdü ihlalde taksitler için şikayetçi olunur
  ayrıa borcada itiraz edersin
  benim borcum bu kadar değildi taahhüdü imzalarken fazla imzalatmışlar
  karışık olduğu için anlamadım benim borcum 1300 dü de hakime.

  YanıtlaSil
 57. arkadaşlar bende aynı durumun mağduruyum ceza kesinleşti bu ceza para cezasına dönermi yoksa 3 ay yatmalımıyım lütfen cevap teşekkürler

  YanıtlaSil
 58. merhabalar uzun zamandır borç,icra,avukat ile uğraşan bir ailenin kızıyım babam iflas ettiği için herşey üst üste gelmeye başladı bankanın birine 25000 tl karşlığı verdiğimiz taahhüd işlerimizin umdugumuz gibi gitmemesi nedeniyle ödenemedi ve banka avukatı bizi mahkemeye vermiş temmuz ayında mahkememiz var ve babam 2 gün önce kalp kriizi geçirdi sağlığı cezaevi heyecnını kaldıramayacak kadar kötü durumda birde 1700 tllik borç için kesinleşmiş 7 günlük hapis cezası kararımız vardı sağlık sorunu nedeniyle itiraz edemedik bu karara yani babam her an polisler tarafından götürülebilir,ne olur birileri bana yardım etsin ne yapabilirim kesinleşmiş karar ve duruşması yapılacak mahkeme için ne olur bir yol gösterin..

  YanıtlaSil
 59. 30.06.2009 tarihinde mahkemem vardı katılmadım 3 ay ceza vermişler . ve bu güne kadarda şehir dışında olduğum için yakalanmadım mahkeme tarihine göre 2 yıl doldu ama ceza hangi tarihde düşer bilmiyorum bana yardımcı olurmusunuz ! ve cezanın düştüğünü nerden öğrenebilirim.

  YanıtlaSil
 60. Mahkeme karar tarihinden itibaren 2 yıl süre sonunda sanık yakalanmazsa ceza zaman aşımına uğrar. dikkate alınacak tarih mahkemenin kesin karar tarihidir. bu durumda sizin davanız 30.06.2009 yılında kaqrara bağlanmış ise 30.06.2011 tarihinde zaman aşımına uğramış oluyor

  YanıtlaSil
 61. Merhaba, esim taahhutu ihlalden tutuklandi, ana borc 3900 lira iken 7500 olmus, pazartesi karsi tarafin avukati ile anlasmaya calisacagiz ya da icraya odeme yapacagiz. Esimin bir kurusu yok, (zaten evlenmeden once iflas etmisti) ben de elimden geldigince borclarini odemeye calisiyorum. Karsi tarafin avukati ile gorusmek ve borcu indirmek mumkun olabilirmis dediler, bu akillica bir adim mi? Dikkat edilecek noktalar var mi? Ikincisi esimi metrise yollamislar ben yurt disindayim, cek suclulari diger adi suclularla ayni yerde mi tutuluyor? Dertli Yasemin

  YanıtlaSil
 62. merhaba eşim bir şirkette müdür olarak çalışıyordu. ödeme yapamadığı birkaç yere taahhüt vermiş şirket sahiplerinin haberi dahilinde. bazılarını kendi adına vermiş bazılarını şirket adına. şimdi yakalandı. ödeme gibi bir şansımız yok. artık yaşadığımız evimiz bile yok. akrabaların yanında birgün orda bir gün burdayız. şirketin durumu da çok kötü. bazıları taksite bağlanmış.ama taksite bağlayan eşim değil yakalandığı için. taksit ödenemezse eşim mi yakalanır gene yoksa sorumluluğu imzayı atan mı almış olur. diğer sorum taahhütde imzayı atan eşim ama şirket adına taahhüt veriyo bunun bir farkı varmı. lütfen acil cevap verin. çok zordayım.

  YanıtlaSil
 63. 6.350 tllik borcu 14600 yapan avukatların hiç bir günahı yok ama iki ev ve iki işyerini kaybetmiş bizim gibilerin durumu mağdur sömürüsü oluyor avukat alacaklımdan daha fazlasını istiyor benden ve biz o paraya bile imza atmışız niyetimiz para 6 iken 14 olsada ödeyip kurtulmakken bu tip 10 anlaşmayla batmak zorunda kalan insanlara neden edebiyat yapıyor yorumu yapabiliyorsun allah sanada versin bu magduriyetin ki sende anla bırak borcu ödeme girişimleri denediğime asıl taahhüt verip senin gibi alacaklıların taahhüt vermeden elini kolunu bağlamak asıl insanlık şüphesiz......saygılar....

  YanıtlaSil
 64. selam...taahhüdü ihlalden kesinleşmiş hapis cezalarım var.yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyim.saygılar

  YanıtlaSil
 65. Üzerinde kimlik taşıma. Herhangi biryerde polis kontrolu yapılıyor ise çok iyi tanıdıgın bırısının kimliğine bürün. önceden o kişinin bütün bılgılerını ögren- yası senın yaşlarına uygun olsun- yada en saglamı kardesın veya ağabeyın varsa arada fazla yaş farkı olmayan onun bılgılerını kullan. daha birsürü yöntem var.....jojino@msn.com ( mail atabılırsınız)

  YanıtlaSil
 66. slm ismim fath bende esnaftım battım bi kere esnaf olupta bizi bu hallere dşüren sistemin ve busistemin yöneticilerinin allah belasını versin ve fazlasıyla yasatsın allahım onlarada
  ben 45000 tl lik bir borca taahhüt name imzaladım yedi yasımdan beri esnaflıkla mesgulum ve batısımda bes iş yeri kırk calısanla kapttım tüm iş yerlerimi tek kurus param yada mal varlıgım yok simdi o gün o sartlarda bana tahhüt nameyi imzalatan dümbükler bu gün hapisle tehdit edyor yatarım cıkarım kaybedecek bi r seyimde yok sadece en fazla ne kadar yatacagımı merak ediyorum birde taahütname imzalatan dümbüklere soruyorum zaten biz ödeyebilsek hapse girmeden zaten öderz ögrendigim kadarıyla hapisten sonra avukatlarda alacaklılarda pek fazla üzerimize gelemiycekmiş sonrası ne olacak bi daha girecekmiyiz hapse bizi bu hale geitren yöneticiler işini bilmeyen esnaf diyen :@ adamlar sizden mi ögrenecektik işimizi yanlış politikalarınız tüm esnafı faiz carkının içine soktu ve yüzde doksanı bu gün degilse bir mddet sonra aynı benim halime gelecek bunlara cözüm bulunmalı her seyimi kaybetttim ve artık gözümü kararttım brilerinin canını yakacam büyük ihtimallede beni hapisle tehdit edenlerin ölmüş eşşek kurttan korkmaz ki bunu unutuyorlar:@

  YanıtlaSil
 67. Simdi LOTO oynamaya gidiyorum. Kazanirsam buradaki herkese yardim edecegim!!!!

  YanıtlaSil
 68. merhaba' ben bir bankadan 2006 da ayda 600 odemek kaydi ile 15.000 tl aldim. duzenli taksit oderken islerim bozuldu. sonra 8.000 birden yolladim.3 ay sonra 1000 daha odedim daha sonra odeyemedim.adresim yok. ustume kayitli bir igne yok. calismiyorum isim yok bankaya kefilim yok benim durumum ne olacak..adima tutuklama varmi yok mu onu bile bilmiyorum ne olur biri yardim etsin

  YanıtlaSil
 69. benim en son çekim 2007 4 ayday dı toplam 6 çekim vardı ve o gunden beri hiç bir davaya çıkmadım dava zaman aşımları dolmuşmudur veya na zaman dolacaktır bilgisin olan varsa yazarsa sevinirim

  YanıtlaSil
 70. merhaba taahhüt ihlal lerinde icrayı dururabilecek bir yöntem varmı?mesela noter kanalıyla itiraz edilebilirmi?yardımcı olabilirmisiniz????

  YanıtlaSil
 71. 10 eylül 2011 de yazan arkadaş,çek değilse sorun yok.hapis sadece çek için var.icralık olursun o kadar.malın yok sorun yok.işe girersen bodrolu olursan öğrenirlerse %25 ine haciz koyarlar.şu an git öğren korkacak bir şey yok.adres verme sakın.
  memleketi dolandıranlar mecliste maalesef ,hayat böyle .büyük balık küçük balığı yer maalesef.

  YanıtlaSil
 72. taahhüdü ihlal maalesef tam suç.3 ay sanırım.yatıyorsun yakalarlarsa.çünkü kendi ayağınla mahkemeye gidip kendi iradenle imza atıyorsan devlet önünde,mazeretin yok maalesef,

  YanıtlaSil
 73. selam,taahüd tutanağında 45 ay 400 er tl ödeyecek denmiş ,belki mantiken saçma ama 45 ayı tek tek tarihleri ile yazması gerekiyor gibi bir konu var ne derece doğru bu

  YanıtlaSil
 74. slm ben ahmet c şirketimde müdürluk yapıyorum şirketım yurt dısına gonderdıgım malların bozulması sonucu parasal sıkıntıya dustum ve şirket iflasını istedım malların cürüdügüne dairde gumruk tutanakları var şirketın iflasını malı acıdan tamamladılar sımdı odenmeyen ceklerden dolayı mahkemelere gıdıyorum benım sormak ıstedıgım sey cek imzalamaktan suclu bulunuyorum iflastan dolayı çeklerden ceza almadan kurtulma yontemı varmı bana cvb verırsenız sevınırım

  YanıtlaSil
 75. arkadşlar benim bi iş yerim vardı işlerim iyidi fakat işlerim biranda bozuldu çek defterim vardı eşimin üzerine kayıtlıydı şu and 1200 tl borç için makemelik oldum taahüt verdim fakat yinede ödeyemedim bu boçtan dolayı eşime hapis cezası gelirmi beni aydınlatırmısınız birde 5000 tl aşağı borçlarda hapis cezası olmazmış diye duymuştum böyle bir karar varmı saygılarımla

  YanıtlaSil
 76. slm adım serkan 12 sene esnaflık yaptım bır gun bıle vergımı gec yatırmadım en sonunda ceklerımı bcaldırdım ve battım her seyımı kaybettım bır davadan tahut ıhlalım var tutuklanmam cıktı calısıp borc ödıyememek zoruma gıdıyor elım ayagım saglam ama calısmama devlet izin vermiyo borcum 3 kurus olsa sıgortalı bı iş te calısır öderim ama boırcum buyuk dukkanımda icra rafına kadar aldı işimi bozdu cocuguma babalık yapamıyorum su an aklıma tek gelen sey adlıye bınasına girip bileklerimi kesmek ve alın burdayım demek canımı vermek bu girişim belki benden sonrakıleri kurtarır yanılıyomuyum

  YanıtlaSil
 77. slm 1 aylık elektirik faturam yuzunden elektirğim kesildi bende açmak zoeunda kaldım ev sahibin şikayeti üzeri tutanak tutup kaçak elektirk kulanıyorum diye dava acıldı dava ertlend avukatlık üçreti gelmiş avukat haber vermeden içraya vermiş bende 6 ay taksit yaptırdım 3 ay taksiti ödedim 4. ay sikiştım 15 gün geç yatıracağımı söyledim avukat tahatut ihlalı nedeniyle dava açmış cepten mesaş geldi dava sürecine kadar taksitleri düzenli hale getirip öderim bu davada sonucu ne çıkar tekrar dava açtık diye avukaylık üçreti isterlermi

  YanıtlaSil
 78. MERHABALAR ARKADAŞLAR BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM BABAM ESNAFLIK YAPIYORDU TİCARI BIR DEPREM GECIRDI VE ŞU AN 2 ADET TAAHHUDU İHLAL CEZASI CIKMIŞ ARANIYOR BENDE ONU ŞEHIR DIŞINDA BIR YERDE SAKLIYORUM BU CEZALARI NASIL DÜŞEREBILIRIZ AVUKATLARLA GÖRÜŞÜP BORCUN YARISINI ÖDEYEYIM YARISINI TAKSIT YAPALIM KABUL ETMIYOLAR HEPSINI ISTIYOLAR BORÇTA BIRI 4500TL DİĞER11000 TL EĞER CEZA YATMAKLA BORÇ ÖDENIYOSA YATIRAYIM AYRICA BU OLAY CEZA CIKANLARIN ÖNUNDE BUYUK BI ENGEL ADAM İÇERDE YATARAK BORCUNUMU ÖDEYECEK..

  YanıtlaSil
 79. bozkurt_37300@hotmail.com29 Ekim, 2011

  kardeşim eger baban tahahhüdü eger kendi işyerinde yapmışsa ona yapılacak bişey var yok eger icra dairesinde yapmışsa çaresi yok yatacak ama istersen bana telefonla ulaş yardımcı olmaya çalışırım 0 531 915 65 62 yüksel kara

  YanıtlaSil
 80. ALLAH peygamber aşkına insan borçtan cezaevine konur mu ya orada hasta oluyorlar ailesidağılıyor çocukları perişan oluyor nerede milletvekilleri?buna çözümbulun sicili bozuluyor bir daha kimse yanında çalıştırmıyor .tamam alacaklı haklı ama adamın gücü yoksa desteklenmeli tıpkı yahudilerin yaptığı gibi.kimse hapisteki adamdan para beklemesin .nereden bulacak parayı bir de cezaevinde yatarken herşeypara ailesi nasıl para yollasındilensinmikötü yola mıdüşsün? adama kendinidüzeltmesi için avukat aman vermiyorr bir de üstüne faizler ?

  YanıtlaSil
 81. lütfen borçluyu suçlu görmeyin hapis yatmak borcu ödetmeye yetmez

  YanıtlaSil
 82. tahüdü ihlal cezası bir şekilde hallediliyor yalnız biraz maliyeti var yani verilen ilk tahut tutarı ve ve masraflar olursa benim avukat hallediyor bunu herkes yapamıyor ama gercek

  YanıtlaSil
 83. TAAHHÜTÜ İHLALDE ZOR AVUKAT ÖNCE KURU ÇULDA BIRAKTI BİZİ SONRA HERGÜN ARADI TAAHHÜT YAPTIK EŞİM BAYRAMDA CEZAEVİNDE İŞİ KÖTÜ GİTTİ BORÇLANDIK YANİ İFLAS LÜXÜMÜZ YOK .ŞİMDİ DE BEN BORÇLANIYORUM ,ÇÜNKÜ EŞİN CEZAEVİNE GİRERSE KİMSE EKMEK BİLE VERMİYOR

  YanıtlaSil
 84. RÜZGAR BEY10 Kasım, 2011

  TAAHHÜT TE BULUNMUŞTUM ÖDEYEMEDİM. MAHKEME GÜNÜ KATILMADIM. O GÜN VERİLEN KARAR TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL YAKALANMAZSAM DAVA DÜŞERMİ...YOKSA MAHKEME KARARI TARİHİ DAHADA İLERİKİ BİR GÜNMÜ ...TEŞEKÜRLER ...

  YanıtlaSil
 85. bu meclis tatilde mi

  YanıtlaSil
 86. ben avukata gittigim de avukat bana buraya gelidigin için bir kağıt imzallattı oda tahahüt müş şimdi 3 ay hapis ile yakalama kararı çıktı 3 ay ı para ya çevirsem ne kadar ödemem gerekiyo birde avukatı mahkemeye verebilirmiyim tahahüt icra dairesinde olur benim bildigim

  YanıtlaSil
 87. efekentli19@hotmail.com13 Kasım, 2011

  öncelikle bilgi verdiğiniz için teşekkür ediyorum ben 3 ay ev kiramı ödeyemedim ve evden cıkmak zorunda kaldım malum geçirdiğimiz kıriz bizi çok etkiledi fakat ev sahibine senet verdim oda avukata vermiş ve eve icraya geldiler bende kendi evimizde taahhüt ettim ve mahkemeye cıktım hakim direk 3 ay ceza verdi şuan yakalamam var ama borcuda ödiyecek gücüm yok ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim morallarim çok bozuk buraya yorum yazıp mail atarsanız sevinirim ilginiz için teşekkür ederim
  efekentli19@hotmail.com

  YanıtlaSil
 88. Evde verilern veta iş yerinde verilen tahahütlerle ilgili mahkemeye çıktığınızda hakime direk olarakk icra baskısı evimden veya işyerimden mal kaldırma baskısı tehtitle benden tahaüt aldı diin piskolojik olarak etkilendim ve bu tahaütü verdim deyin dava düşsün adliyede verilen tahaütler geçerlidir ve bu anayasada ve iik kanununda var .

  YanıtlaSil
 89. benim 8ay cezam vardı temize gönderdim ilkinde para cezası geldi tekrar gönderdim 2.deyse hem para hemde yatar diye geldi 3.sefer gönderdiğimde ise 4ay hapis yatar olarak geldi bende dilekçe yazdım izin almak için ve 4ay izin geldi .fakat benim demek istediğim bu cezadan kurtulmak için başka bir şansım olabilir mi ? yada tekrardan para cezasına çevirebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim...

  YanıtlaSil
 90. herkese selamlar.benimde 3 dosyadan cezam var .adalet bakanını her gün dinlemeye calışıyorum bir haber bekliyorum af cıkar diye.cezalarımın üzerinden ay sonunda 18 ayı dolduracagım.nasıl kurtulacagız bu beladan
  bilgilendirirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 91. taahüt ihlalden yılbaşında af çıkacak deniliyor bu ne kadar doğrudur acaba..acele cevap ismim okan....

  YanıtlaSil
 92. SİTEDEKİ YORUMLARI BAŞINDAN SONUNA KADAR OKUDUM.BENİM KADAR MAĞDUR GÖREMEDİM.2009TEMMUZUNDA BİR İŞLETME AÇTIM PARAM OLMADIĞI İÇİN,ŞAHSIN BİRİ BİZİ PARASIZ MAL ALMA, YANİ SENETLE MAL ALMA KONUSUNDA BİZİ KANDIRDI.EŞİMDE BENDE PİYASADA BİZİ HERKESİN UYARMASINA RAĞMEN BU ADAMA İNANDIK...ADAM BİZİ BAŞTA 1 SONRA 2 SONRA 3 FİRMADAN MALINI PİYASANIN ALTINDA PARAYA ÇEVİRİP BİLMEDĞİMİZ İLETİŞİM SEKTÖRÜNE PARAYI KAYDIRIP ORADAN GELECEK PARAYLA ÖDEYECEĞİMİZİ SÖYLEYİP İNANDIRDI.İLK BAŞTA HER ŞEY NORMALDİ.ADAM 2009 TEMMUZDAN 2010 MAYIS A KADAR BİZİ TAM 500BİN KÜSÜR TL DOLANDIRIP KAÇTI...BİZ BU 3 FİRMAYIDA ÖDEDİK ÇOĞUNUDA BANKA KREDİLERİYLE...VE FİRMAYI KAPATTIK...YALNIZ MAYISTA KAÇMADAN ÖNCE BİR FİRMADA BİZE FİRMA SAHİBİYLE DANIŞIKLI DÖVÜŞÜP 330BİN TL LİK EŞİM BEN VE ONUN..YANİ ÜÇÜMÜZÜN ORTAK İMZASIYLA TAAHÜT İMZALATTI...BİZDE BUGÜNE KADAR OLAN DİĞER FİRMALARA BANKALARA ÖDEMEMİZİ YAPIP İŞLETMEYİ KAPATTIK..TAAHÜTÜ İHLALDEN CEZAYI ALDIK..O ZATEN FİRMAYLA ORTAK HEM KAÇAK ZATEN BAŞKA SUÇLARIDA VARMIŞ.VE FİRMA SAHİBİ TAAHHÜTÜ İMZALATMADAN BİZİ ÖLÜMLE TEHTİT ETTİ.BİZ SAVCILIĞA BAŞVURDUK AMA GEÇ KALDIK..ŞİKAYETİMİZ SAVCININ BAŞTA KAÇAN İÇİN YAKALAMA EMRİ ÇIKTI SONRADA DOSYA ANTALYA YA GİTTİ.VE SONUNDA TAKİPSİZLİK ÇIKTI.SONUÇTA EŞİMDE BENDE 3.ER AY HAPİS CEZASI ALDIK.BENİM 5YAŞINDA OĞLUM VAR VE EŞİMDE 4 AYLIK HAMİLE..BİZ HAPİSTE YATARSAK ONLARA KİM BAKACAK...VE BU PARAYI ÖDÜYECEK GÜCÜMÜZ YOK..KALDIKİ YEMEDİĞİMİZ BİR PARA VE BUNUN GİBİ YEMEDİĞİMİZ 250<300BİN TL ÖDEDİK.ARTI BABAMDA HER AY 3300TL 36 AY OLMAK ÜZERE KREDİ ÖDÜYECEK..BİZ KARI KOCA NE YAPABİLİRİZ ALACAKLI HALA TEHTİTİLER SAVURUYOR..BİR 2012 OCAK TA AF VAR DİYORLAR DOĞRUMUDUR.SAYGILARILA OKAN...

  YanıtlaSil
 93. Arkadaşım için bugün adliyedeydim ve 24 ayı doldurmuş şimdi ne yapması gerekiyor. Kendiliğinden düşermi yoksa cezayı veren mahkemeye dilekçe mi yazması gerekiyor ?

  YanıtlaSil
 94. NE AVUKATIM NEDE HUKUKÇU FAKAT BU İŞLER BAŞIMA GELDİĞİNDEN BERİ BÜSSÜRÜ HUKUKSAL BİLGİ ÖĞRENDİM VE ÖĞRETİLDİK MECBURİYETTEN ARKADAŞIM 24 AYI DOLDU DİYEN ARKADAŞ TAHAHÜDÜ İHLAL SUÇU İSE EVET DOGRU 2 YIL CEZA KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN TAM 24 AY YANİ 2 YIL YAKALANMADIĞI TAKDİRDE CEZASI DÜŞÜYOR FAKAT BORÇ DEVAM EDİYOR AMA TAZZİKLİ HAPİS ORTADAN KALKIYORMUŞ EN AZINDAN BENİM AVUKATIMIN DEDİĞİ BUDUR GEÇMİŞ OLSUN TEK BİR DOSYA İSE ALLAH TEKRARINI GÖSTERMESİN BİRDAHA.

  YanıtlaSil
 95. efekentli19@hotmail.com
  YUKARIDAKİ ARKADAŞA YARDIMCI OLMAK AMAÇLI 3 AY TAZZİKLİ HAPİS CEZASI ALMIŞSINIZ TAHAHÜDÜ İHLALDEN EVDE VEYA İŞYERİNDE HER NEREDE VERDİYSENİZ KESİNLİKLE TEMYİZE GİDEN İCRA DAİRESİ DIŞINDA VERİLEN BÜTÜN TAHAHÜTLER GEÇERSİZDİR VE CEZASI YOKTUR ZATENDE HİÇBİR ŞEKİLDE OLMAMALIDIR O AYRI BİR KONU HİÇ KİMSE BORCU YÜZÜNDEN NE ŞARTTA OLURSA OLSUN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ BU MADDE DE AİHM DE VAR ZATEN TÜRKİYE BU SÖZLEŞMEYİ İMZALARKEN BUNUDA KABUL EDERK İMZALAMIŞ FAKAT NİYE UYULMUYOR HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM ARKADAŞIM SEN RAHAT OL VE TEMYİZE GİDİN SÜRESİ GEÇMEDEN GEÇMİŞ OLSUN.

  YanıtlaSil
 96. ben kendi üzerime olmayan bir borçtan sorumluyum bana ne icra nız var dediler nede başka şey yeni evlendm ama borçç 2007 yılından bana hapis çıkmış adresmden dolayı eşim bu borçtan sorumlumu ben nasıl bu hapisten kurtulurum lütfen bşr bllgi verin evmi değiştrirsem yakalnmam değilmi lütfen bilgi verin..herkese geçmiş olsun...

  YanıtlaSil
 97. bende aynı durumdayım dostlar biri beni dolandırdı ve şuan 7000 tl ödeyemediğim için ceza evine gircem can sagolsun çok avukat gezdim yapılabilecek bir şey yok diyorlar avukatların çoğuna inanmayın allaha emanet olun

  YanıtlaSil
 98. ADIM MUSTAFA YILBAŞINA KADAR TAAHHÜTÜ İHLAL CEZASININ KALDIRILACAĞI SÖYLENİYOR DOĞRUMUDUR.CEVAP VEİRSENİZ SEVİNİRİM

  YanıtlaSil
 99. Mustafa Bey çekte taahhüdü ihlal diye birşey yok, alacaklı şikayet yenilerse dava/ceza kaldığı yerden devam ediyor o kadar...

  YanıtlaSil
 100. çekle alakalı sormadım kardeş icrada verilen taahhüdü yerine getiremedim üç ay hapis cezası aldım.bu cezanında çek yasası ile birlikte yılbaşına kadar kaldırılacağı söyleniyor.doğrumudur.öğrenmek istediğim budur.teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 101. Cevap alamadım cevap verebilecek avukat arkadaşlardan rica ederim...
  Arkadaşım için bugün adliyedeydim ve 24 ayı doldurmuş şimdi ne yapması gerekiyor. Kendiliğinden düşermi yoksa cezayı veren mahkemeye dilekçe mi yazması gerekiyor ?

  YanıtlaSil
 102. Kendiliğinden düşer bir şey yapmanız gerekmiyor

  YanıtlaSil
 103. TAAHHÜT TE BULUNMUŞTUM ÖDEYEMEDİM. MAHKEME GÜNÜ KATILMADIM. O GÜN VERİLEN KARAR TARİHİNDEN İTİBAREN 2 YIL YAKALANMAZSAM DAVA DÜŞERMİ...YOKSA MAHKEME KARARI TARİHİ DAHADA İLERİKİ BİR GÜNMÜ ...TEŞEKÜRLER ...

  YanıtlaSil
 104. slmlarr alllah herkcısesin yardım cısı olsunn benim sorunum şu evime haciz geldi eşyelerım gitmesin diee taahüt verdim 2400/8 taksit ve ben ilk 3 taksitimi ödedim 4,taksitten itibaren ödeyemdim ve beni mahkemeye verip ihlalden tutklamam çıktı aradan 9ay geçti kendimi ayrlaım avukatı aradım bana dedi senin oyan ist bir şeikete gitti orayı aradım pazarlık yaptımborcumu 1500 e düşürdüm bana ne desin senin kredi ek hesap dosyanda var ama bir doya kredi kartım dosyaından tutklamam var bana denilen 3 dosyanı ödedikten sonra tutklaman kaldırımm halbuki böle biş yok hangi dosyadaysa tutklama onu ödedinmikalkıyor ve1500e anlaştım şey 6500 tamamı 3 dosya ve ben gittim burada bi avukata bana dediki kardeşim sen 3 taksit ödemişin 4, taksiten seni mahkemeye vermiş sen git bu icraya bu 4, taksitini öde yani 300 lira aynı zamanda dilekçe yaz dekontla birlikte o mahkemeye karar düşecektir allahın izniyle yarınn onu yapıcam avkat çok kesinn konuşuyor daava düşecek diyeor yarın halledicem ve cvbı yazıcam alllah her kesi kurtarsın inaşalllaa

  YanıtlaSil
 105. ÇEK MAĞDURLARINADKİ GİBİ BİR ÇALIŞMAYI BAŞLATMAKTA ÇOK GEÇ KALDIK.ÇEK MAĞDURLARINDAKİ GRUBUNDA DESTEĞİNİ ALARAK HEP BERABER TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇLARINDA ve ÇEK MAĞDURLARINA HAPİSE HAYIR DESTEĞİ YAPALIM

  YanıtlaSil
 106. ARKADAŞLAR BU ÇEK YASASININ İÇERİĞİNİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN TAAHHÜDÜ İHLAL CEZALARI İÇİNDE TALEP TE BULUNMALIYIZ.HABER BÜLTENLERİNE VE MODERATÖRLERE MAİL ATALIM, CHP,AKP YE YAZIN YAZA BİLDİĞİNİZ KADAR,MİLLET VEKİLLERİNE YAZALIM HEP BERABER. BU SÖZÜN BURDA İŞE YARAMASINI SAĞLAMAMIZ LAZIM......"EŞEĞİN AKLINA KARPUZ KABUĞUNU SOKALIM"....... SAYGILAR.

  YanıtlaSil
 107. Sevgili Kardeşim Çek grubunda yaptığımız çalışmayı aynen buradada yapmamız gerekiyor.Bunun için Bakanların e-mail,faks ve telefonlarını tüm arkadaşlara iletmek üzere buraya kopyalıyorum.  Mfteknik Collapse Expand
  DEĞERLİ DOSTLARIM AŞAĞIDA KONU İLE İLGİLİ, BU YASANIN DÜZELTİLMESİNDE ETKİLİ OLAN SAYIN MİLLETVEKİLLLERİMİZİN TELEFON NUMARALARI VARDIR. LÜTFEN KENDİLERİNE ULAŞABİLİRSENİZ NAZİK BİR DİL İLE BİZE YAIŞIR ŞEKİLDE SEÇİCİ KONUŞARAK DURUMUMUZU ANLATINIZ VE KONUNUN ACİLİYETİNİ BELİRTİNİZ.
  MAİL VE FAKS ATMAYIN DA İHMAL ETMEYİNİZ LÜTFEN. AMA TELEFON GÖRÜŞMELERİ BİZİM İÇİN BİRİNCİSIRADADIR.

  KULLANILMAYAN NUMARA VAR İSE TARAFIMA BELİRTİN LÜTFEN LİSTEDEN KALDIRAYIM. YENİSİNİ BULMAYA ÇALIŞALIM.
  (france_tours a teşekkürler)

  TELEFON VE MAİL ADRESLERİ

  SADULLAH ERGİN
  sadullah.ergin2@tbmm.gov.tr Telefon: 0505 777 31 10 – 0532 281 57 70

  RECEP AKDAĞ
  recep.akdag@tbmm.gov.tr Telefon: 0533 518 32 81 – 0505 357 44 92

  MEHMET ŞİMŞEK
  mehmet.simsek@tbmm.gov.tr Telefon: 0546 587 61 02

  FARUK ÇELİK
  faruk.celik@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 265 6070 - 0533 717 65 11

  BEKİR BOZDAĞ
  bekir.bozdag@basbakanlik.gov.tr Telefon: 0505 777 66 01- 0542 647 40 87

  NİHAT ERGÜN
  nihat.ergun@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 595 85 75

  M. ZAFER ÇAĞLAYAN
  mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr Telefon: 0530 514 96 50

  VEYSEL EROĞLU
  veysel.eroglu@tbmm.gov.tr Telefon : 0505 746 43 43

  FATMA ŞAHİN
  fatma.sahin@tbmm.gov.tr 0533 271 91 26

  EGEMEN BAĞIŞ
  egemen.bagis@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 313 49 81

  İDRİS NAİM ŞAHİN
  idris.sahin@tbmm.gov.tr Telefon: 05322 75 76 97

  ÖMER DİNÇER
  omer.dincer@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 348 32 47

  HAYATİ YAZICI
  hayati.yazici@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 242 19 86 - 0505 777 95 34

  BEŞİR ATALAY
  besir.atalay@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 313 49 65

  ERDOĞAN BAYRAKTAR
  erdogan.bayraktar@tbmm.gov.tr

  BÜLENT ARINÇ
  bulent.arinc@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 241 62 55

  AHMET DAVUTOĞLU
  ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr
  ALİ BABACAN
  ali.babacan@tbmm.gov.tr Telefon:0532 218 23 56

  İSMET YILMAZ
  ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr

  FAKS NUMARALARI(FAKS NUMARALARINI BİZZAT KONTROL ETTİM)

  SADULLAH ERGİN Fax: 03124177113

  BEKİR BOZDAĞ Fax: 0312 4221118

  MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Fax: 0312 2150684

  FATMA ŞAHİN Fax: 0312 422 55 44 / 0312 424 01 79 (Müşavir)

  ALİ BABACAN Fax: 3122128764.

  EGEMEN BAĞIŞ Faks: 0 312 2181396 Teyit: 0 (312) 2181394

  HAYATİ YAZICI Fax: 0(312)3068985 Teyit: 0(312)306 8005

  BEŞİR ATALAY Fax: 0(312)4221398 Teyit: 4154015

  BÜLENT ARINÇ Fax:0312 4221328

  YanıtlaSil
 108. Sevgili arkadaşlarım kardeşlerim.Hergün saat 09.00 - 10.00 arasında Taahhüdü ihlal hapis cezalarının kaldırılması için bakanlarımıza millet vekillerimize sorunlarımızı ızadıraplarımızı anlatalım.Gün mücadele günü.Hayırlısı olur inşaallah (Necattin Kaya )

  YanıtlaSil
 109. Durmak Yok.Evde rahat uyuyuncaya kadar uyumakta yok arkadaşlar.Haydi hemen başlayalım

  YanıtlaSil
 110. SANIK ARKADAŞLAR,BORÇLU ARKADAŞLAR,SANIK ve BORÇLU YAKINLARI,............SİZİN BU İŞİ CİDDİYE ALDIĞINIZ YOK GALİBA,İCRACILAR, POLİSLER KAPINIZA GELİNCE YADA OTOBÜSTEN MİNİBÜSTEN ALINCA DERDİNİZE ÇARE ARAMAYA BAŞLAMAYIN.ÇAREYİ ŞİMDİ BULALIM.UYANIIIIIIIIIIN, UYAAAAANIIN.
  BEN KAÇ GÜNDÜR BURADA ve ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNDE SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUM.....ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNDEKİ ÇALIŞMA SONUÇ VERDİ.DEĞİL TÜRKİYE DÜNYA BİLE ÇEK MAĞDURLARININ SORUNUNU KONUŞUYOR....ÇEK MAĞDURLARININ SORUNUDA 16.12.2011 GÜNÜ YARIN , MÜBAREK CUMA GÜNÜNDE BAKANLAR KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK. İNŞAALLAH HAPİSTE OLAN BİR ÇOK ARKADAŞIMIZ İNSANIMIZ AİLESİNE ANASINA BABASINA KAVUŞACAK.YARIN AKŞAM ÜZERİ İNŞAALLAH BAYRAM VAR BAYRAM.
  DURMAYIN SİZDE BU SİTEYE BİRŞEYLER YAZIN , YUKARIDA VERDİĞİM ADRESLERE FAKSLAR, E-MAİL LER GÖNDERİN TELEFONLAR EDİN. ŞU ÖLÜ TOPRAĞINI ÜZERİNİZDEN ATIN UMUTLARINIZ GÖKYÜZÜNE FIŞKIRSI.BENİM BUGÜN DURUŞMAM VARDI. YAZILI SAVUNMA YAPTIM VE KULLANDIĞIM İFADELERİM BAN 1,5 AYLIK BİR ZAMAN KAZANDIRDI.İNŞAALLAH BU SÜRE İÇİNDE BORCUMUDA ÖDERİM.

  YanıtlaSil
 111. TAAHHÜTTE HAPİSLİK KALKMALIDIR.ÇÜNKÜ ANAYASA İHLALİDİR
  Anayasanın 38.maddesi, 3.10.2001 tarihinde yapılan ekleme ile “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”demektedir.Taahhüt bir sözleşmedir,İcra organları ile alınması taahhüdün sözleşme olması niteliğine halel getirmez,dolayısı ile sayın mahkemenizce sözleşmenin ihlal edilmesi dolayısı ile tarafıma ceza verilmesi halinde T.C. Anayasası’na aykırı hüküm inşa edilmiş olunacaktır.

  YanıtlaSil
 112. Bu sitede kimse yok hepsini .......... zehirlemiş

  YanıtlaSil
 113. 25 YIL İKİ KARDEŞ BABADAN GELME MESLEĞİMİZİ 8 PERSONELDEN 220 KİŞİ ÇALIŞAN BİR İŞLETME HALİNE GETİRDİK TÜRKİYENİN SEKTÖRÜNDE ÖNDE GELEN 2 FİRMASINA 25 YIL YAN SANAYİİ OLARAK HİZMET VERDİK FAKAT SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ BU İKİ FİRMA 2005 YILINDA ÇİNİ KEŞFETTİ VE FİRMAMIZ 4 YILDA ÇÖKÜŞÜNÜ HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN SEYRETTİK SON ANDA DÜNYA DEVİ İKEA FİRMASINA BİR İHRACAT BAĞLANTISI YAPTIK YILLIK 5 MİLYON EURO 25 YIL ÇALIŞTIĞIMIZ BANKA OLAN İŞ BANKASINDAN BU PROJE İÇİN KREDİ TALEP ETTİK 2009 HAZİRAN AYINDA AKREDİTİF AÇILMASINI İSTEDİLER BİZDEFİRMADAN 1.800.000 EUROLUK AKREDİİTİF SÖZÜ ALDIK BİZİM İHTİYACIMIZ MAX 500.000 EUR FİNANSMANDI BU ARADA YATIRIMA BAŞLADIK ALICI FİRMA AKREDİTİFİ DEUTSHA BANKTAN AÇTI GÖNDERDİ 2009 EYLÜL DE AMA DÜNYADA FİNANS KRİZİ ÇIKINCA İŞBANKASI KIVIRDI VE KREDİYİ KULLANDIRMADI VE BİZ İCRALARLA UĞRAŞARAK 1 YIL İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK HER TÜRLÜ ZORLUĞA KARŞILIK BU ŞARTLARDA SÖZLEŞMEMİZ 5 YILDI VE DAHA UZUN DA SÜREBİLİRDİ İŞÇİ MAAŞLARINI ÖDEYEMEDİK BİR SÜRÜ OLUMSUZLUKLAR NETİCESİNDE FABRİKAMIZI EVLERİMİZİ HERŞEYİMİZİ KAYBETTİK ŞEHİR DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK EŞİM MEMUR OLDUĞU İÇİN ONUN MAAŞI VE AİLESİNİN YARDIMIYLA GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM SON ANLARDA İŞYERİNE GELEN İCRALARDA KENDİ AVUKATIMIN UYARMADIĞI GİBİ GELEN AVUKATLARDA UYARMADAN TAAHÜDTE BULUNDUM BUNUN CEZAİ SORUMLULUĞU HİÇ HATIRLATILMADI SONRADAN ÖĞRENDİĞİME GÖRE İŞYERİNDE ALINAN TAAHÜDLER GEÇERSİZMİŞMİŞ ONA RAĞMEN MAHKEMELER CEZA VERMİŞ ADRESTE OLMADIĞIMDAN HABERİM BİLE YOK 2011 MAYIS AYINDA YENİ BİR AVUKATLA ANLAŞTIM DAVALRIMA BAKSIN DİYE YAKALAMAN YOK DEDİ 1 AY SONRA YAKALANDIM METRİS SİLİVRİ DOLAŞTIM 4 GÜN O GÜNE KADAR KARAKOL BİLE GÖRMEMİŞTİM 25 YIL HER TÜRLÜ BORCUMU KURUŞU KURUŞUNA ÖDEDİM VERGİMİ SSK MI 220 KİŞİ VE AİLESİ KAZANÇ KAPISIYDI HİÇ BİR LÜKSÜMÜZ YOKTU ŞAHSİ ARABALARIMIZ BİLE YERLİ RENO MEGANDI EN FAZLA( NE MERCEDES NE BMW) ALLAHIN BU ZOR SINAVINIDA AŞACAĞIZ İNŞALLAH ALLAHIN YARDIMIYLA.
  AİLEMİN YARDIMIYLA 40.000 TL YE YAKIN PARA BULUNDU VE ÇIKTIM AMA SONRADAN TEKRAR BENİM KARDEŞİMİN YAKALAMALARI VAR YOKLUKLARLA TEKRAR HAYATIMIZI DÜZENE SOKMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA Bİ TARAFTAN SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUZ

  YanıtlaSil
 114. tahüdü ihlalden dava açıldı 22/12/2011 de davam var..mahkeme tarihine kadar ödenmeyen geçmiş taksitleri ödesem mahkemede borcu ödemeye devam ediyorum diye ifade versem mahkemenin yaklaşımı ne olur..yardımcı olursanız sevinirim..saygılar..

  YanıtlaSil
 115. ÇOK DERĞERLİ ADSIZ KARDEŞİM İNŞAALLAH BU SIKINTILARDAN BU SİTE SAYESİNDE KURTULACAĞIZ.SİZE FİKİR OLMASI İÇİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE İCRA MÜDÜRÜ HUZURUNDA ALINMAYAN ÖDEME TAAHHÜDÜ GEÇERSİZLİĞİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARINI GÖNDERİYORUM.
  BENİMDE DAVALARIM VAR HAKİM HUZURUNA ÇIKMIYORUM MAHKEMEYE 1 YADA 2 GÜN ÖNCE YAZILI İFADE VERİYORUM ZAMAN KAZANIYORUM.BU ARADA PARA KAZANMA İMKANLARI BULUYORUM.BU SİTEDEN AYRILMAYIN BİRDE ÇEKLERLE İLGİLİ SİTE VAR ORAYIDA TAKİB EDİN FİKİR SAHİBİ OLURSUNUZ ONA GÖRE HAREKET EDERSİNİZ.BURADA TEK AMACIMIZ HAKİMLERİN HAPİSLİK CEZASI VERMESİNİN YERİNDE BİR KARAR OLMADIĞINI VURGULAMAK.HAPİSTE BORÇMU ÖDENİR.ADAMIN EVİNİ YURDUNU YUVASINI DAĞITMAKLA BORÇMU ÖDETİLİR.
  BİRDE BU SİTEDE SN. CÜNEYT ÖZDEMİR BİZLERE ÇOK YARDIMCI OLUYOR.E-MAİL ADRESİNİ VERİYORUM.BÜTÜN SORULARINIZ RAHATLIKLA SORABİLİR ve DOĞRU YANITI ALRSINIZ.HİÇ MERAK ETMEYİN BU GÜNLER GEÇECEK. seyhul_islam@hotmail.com

  BİRDE BU SİTEDE
  R  T.C.
  YARGITAY
  16. HUKUK DAİRESİ
  E. 2004/862
  K. 2004/4654
  T. 23.3.2004
  • TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
  • TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLMASI ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
  • İCRA MÜDÜRÜ HUZURUNDA DÜZENLENMEYEN TAAHHÜT ( Hukuken Geçersiz Olması )
  2004/m.340
  ÖZET : İcra Müdürü'nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü'nün imza ve onayını içermeyen taahhüd hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüd geçersizdir.

  DAVA : Taahhüdü ihlal suçundan sanık Burhanettin 'in İİK.nun 340. maddesi gereğince 1 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  KARAR : İcra Müdürü'nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü'nün imza ve onayını içermeyen taahhüd hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer'ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüd geçersizdir. Bu nedenle atılı suçun oluşmayacağının gözetilmeksizin, sanığın beraati yerine yazılı olduğu şekilde mahkumiyete dair hüküm kurulması isabetsiz bulunduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün istem gibi BOZULMASINA, 23.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  İİY 340.MD: 111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

  YanıtlaSil
 116. mrb benim yarın ödeme tahatüdüm var ancak ödeyemiyecegim 9 gün geç ödeyeceğim avukatla konuşsam yararı olurmu tahatüd ettiğim tarih 20/12/2011 ama ödeyebileceğim tarih 29/12/2011 bu konu hakkında aydınlatabilecek bir avukat arkadaş varsa sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 117. 3 ay hapis cezasından sonra noluyor birdaha yakalama çıkıyormu acaba bunu merak ediyorum cvb ollarsanız sevinirim saygılar

  YanıtlaSil
 118. düzceli ibrahim20 Aralık, 2011

  herkezin bir derdi var durur içerisinde. fakat benim derdim bir değil iki.ben bir kahvehane işletiyordum eşimin üzerine açmıştım işlerim pek iyi gitmedi dükkanın kirasını bile kredi kartlarındak çektik ve ödedik ama sonuç ortada battık şimdi en az tane bankaya borcum var nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyorum. 2 tane bakmakla yükümlü olduğum çcuklarım var ve hiç bir sigortalı bir işte çalışamıyorum maaşımı keserler diye gündelik işlerde çalşıyorum imkanım olsa ödeyeceğim ama ancak karnımızı zor doyuruyoruz. eşim bu yüzden her gün ağlıyor biz boçlarımızı nasıl ödeyeceğiz diye bende onu her gün böyle gördükçe kahroluyorm taahütlü ettiğim borçlarım bile var hiç birini ödeyemedim Allah aşkına soruyorum arkadaşlar bizim halimiz ne olcak bu yüzden neredeyse yuvam yıkılacak bir hayır sever yokmu bu türkiyede bana yardım edebilicek. saygılarımla düzceli ibrahim

  YanıtlaSil
 119. 3 ay hapis cezasından sonra hapislik korkusu ortadan kalkıyor.Eğer alacaklı parasınıda alamadıysa ki zaten alamaz çünkü hapisteyken borç ödenmez.Tabi ki borç devam eder.Ama alacaklı da ababayı alır sen sağ ben selamet.Haldi yolun açık olsun.Yani borç ve icra devam eder.

  YanıtlaSil
 120. slm benim kredi kartına 1400 tl iken 2200tl olmuş tahattüt verdim ama mahkeme kağıtı geldi makkeme tarihinden birgün önce 800tl götürdüm kalanı 15 gün sonra vereceğimi söyledim oda mahkemeyi 15 gün sonraya attı ama ödeyemedim mahkemeyede gitmedim.mah gitmemenin sebebi tutuklar diye gitsemmiydi ve ne oluyor bana cvb verirmisiniz teşekkürler

  YanıtlaSil
 121. Sevgili kardeşim bende bu dertlerle boğuşup duruyorum.Biraz kaşarlandım.
  Paniklemeyin. Mahkemeye gitmediğiniz iyi olmuş,Mahkemeden genelde sanık aleyhine karar çıkar.Gitseydiniz, mahkeme kararı yüzünüze okunacak ve süre o anda başlardı.Şimdi size mahkeme kararı tebliğ edilecek.Tebliğ günü dahil 7 gün içinde mahkeme kararına itiraz etme hakkınız var.İtiraz dilekçesinin imcelenmesi 20-25 gün yada 1 ay sürer.Bu size zaman kazandırır.Borcu ödeme fırsatınız olursa Avukatla anlaşır borcunuzu ödersiniz.Dik durun tehditlerden yılmayın ödeme zamanında size belirtilen borçtan indirim yapmaya çalışın.Tabiki bunları karar infaza gitmeden yapın, karar infaza giders tutuklanma gündeme gelir,Hayırlısı ile inşaallah atlatırsınız.

  YanıtlaSil
 122. mrb arkadaşlar.bende taahhüten yana dertliyim.böyle bir köşe olduğundan dün geceye kadar haberim yoktu.taahütle ilgili bilgi almak için girdim.ve bu siteyle karşılaştım.iyiki de bakmışım ne çok kişi varmış.dertli bende kardeşimin kurbanı oldum.inşallah herkes bu sıkıntılardan bir an önce kurtulur.temennim bu,çünkü çok kötü bir durum ve ilk defa başıma geldi.kardeşim canımı yaktı en çokta o zor geliyor.nasıl kurtulucağım bilmiyorum.allah herkesin yardımcısı olsun.

  YanıtlaSil
 123. 2800 tl taahhütte bulundum buna hapis cezası çekarmı lütfen cevap yazarmısınız teşekkürler

  YanıtlaSil
 124. arkaşlar tahattüt mahkemesine gidilmemiş ama karara çıkmış yazı gelirmi yoksa mahkemeden hemen sonra yakalarlarmı süresi varmı kaç gün sonra çıkar yakalamam

  YanıtlaSil
 125. 22.12.2011 TARİHLİ SORU CEVABI; 2800 TL MAHKEME OLDUMU ? OLDUYSA CEZA ÇIKAR,MAHKEMEYE GİTMEYİN KARARI YÜZÜNÜZE KARŞI OKUNMASIN,SİZE KARAR TEBLİĞ GELİNCE KARARA İTİRAZ EDER KENDİNİZİ YAZIYLA SAVUNURSUNUZ ZAMAN KAZANIRSINIZ.BU ARADA İMKANINIZ OLURSA BORCUNUZU ÖDERSİNİZ.

  YanıtlaSil
 126. arkadaşlar 23 aralıklı sorumu cvb verebilecek arkadaş yokmu yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 127. 23.12.2011 TARİHLİ SORU CEVABI
  SİZE YAZI (TEBLİGAT) GELECEK
  Sevgili kardeşim bende bu dertlerle boğuşup duruyorum.Biraz kaşarlandım.
  Paniklemeyin. Mahkemeye gitmediğiniz iyi olmuş,Mahkemeden genelde sanık aleyhine karar çıkar.Gitseydiniz, mahkeme kararı yüzünüze okunacak ve süre o anda başlardı.Şimdi size mahkeme kararı tebliğ edilecek.Tebliğ günü dahil 7 gün içinde mahkeme kararına itiraz etme hakkınız var.İtiraz dilekçesinin imcelenmesi 20-25 gün yada 1 ay sürer.Bu size zaman kazandırır.Borcu ödeme fırsatınız olursa Avukatla anlaşır borcunuzu ödersiniz.Dik durun tehditlerden yılmayın ödeme zamanında size belirtilen borçtan indirim yapmaya çalışın.Tabiki bunları karar infaza gitmeden yapın, karar infaza giders tutuklanma gündeme gelir,Hayırlısı ile inşaallah atlatırsınız.

  YanıtlaSil
 128. arkadaşlar bende kredi kartı yüzünden tahahüt verdim ama parayı ödeyemedim bu yüzden bana hapis kararı çıktı bende şehri terk etmek zorunda kaldım ödeyecek gücümde yok ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
 129. bu tahahüt ihlal suçu nedeni ile cezaevine girecek olan arkadaşlarıma bir çözüm yokmu bu mecliste af çıkmazmı ya illa cezamı alacaklar af tasarısı gibi vekillerimiz kaldır kolları al maaşı yapıyorlar bu garibanları düşünen yok değilmi

  YanıtlaSil
 130. allah belasını versin bu vekillerin şimdidenkendilerini garantiye alıyolarki emekli millet vekili maaşlarını 4000tlden 8000tlye çıkardılar adi herifler asgari ücretede gelince biz avrupa birliğinden dahamı zenginiz derler nslbir adalet anlamadım benimde taahhütden ahapsim çıktı bu hafta teslim olcam napıyım arkadaslar baska çaremi var

  YanıtlaSil
 131. 23.12.2011 cvb yorum ama arkadaşlar evrak gelmez diyorlar polis yakalar evrak ne yok diyorlar

  YanıtlaSil
 132. 26.12.2011 TARİHİNDE BU SİTEYE DERDİNİ ANLATAN ARKADAŞLAR,
  Bende siz gibi aynı dertten muzdaribim.Ama ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNDE hapisliklerin kalkması için çok yoğun bir mücadele var.Bende onlarla beraber o sitede mücadele içinde oldum. Ama bizimde artık TAAHHÜDÜ İHLAL SİTESİNDE KENDİMİZ İÇİN mücadele etmemiz gerekiyor.
  Ayrıca bizim bu sitede CÜNEYT ÖZDEMİR bey .e-mail adresi ( (seyhul_islam@hotmail.com )bize çok yardımcı oluyor.
  Şimdi ben size Milletvekillerinin e-mail , telefon ve faks numaralarını bildireceğeim.Milletvekillerine sıkıntılarımızı anlatalım, sesimizi duyuralım.Çek mağdurları aynısını yaptı çok şükür şu anda Çek mağdurlarında hapisliğin kalkması için sunulan yasa meclis gündemine geldi.Yılbaşından sonra mecleiste görüşülecek.Bizde onlar gibi mücadele edelim, çekinmeyelim, ben başarılı olacağımızdan eminim.

  HAYDİ ARKADAŞLAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYALIM

  Sevgili Kardeşim Çek grubunda yaptığımız çalışmayı aynen buradada yapmamız gerekiyor.Bunun için Bakanların e-mail,faks ve telefonlarını tüm arkadaşlara iletmek üzere buraya kopyalıyorum.  Mfteknik Collapse Expand
  DEĞERLİ DOSTLARIM AŞAĞIDA KONU İLE İLGİLİ, BU YASANIN DÜZELTİLMESİNDE ETKİLİ OLAN SAYIN MİLLETVEKİLLLERİMİZİN TELEFON NUMARALARI VARDIR. LÜTFEN KENDİLERİNE ULAŞABİLİRSENİZ NAZİK BİR DİL İLE BİZE YAIŞIR ŞEKİLDE SEÇİCİ KONUŞARAK DURUMUMUZU ANLATINIZ VE KONUNUN ACİLİYETİNİ BELİRTİNİZ.
  MAİL VE FAKS ATMAYIN DA İHMAL ETMEYİNİZ LÜTFEN. AMA TELEFON GÖRÜŞMELERİ BİZİM İÇİN BİRİNCİSIRADADIR.

  KULLANILMAYAN NUMARA VAR İSE TARAFIMA BELİRTİN LÜTFEN LİSTEDEN KALDIRAYIM. YENİSİNİ BULMAYA ÇALIŞALIM.
  (france_tours a teşekkürler)

  TELEFON VE MAİL ADRESLERİ

  SADULLAH ERGİN
  sadullah.ergin2@tbmm.gov.tr Telefon: 0505 777 31 10 – 0532 281 57 70

  RECEP AKDAĞ
  recep.akdag@tbmm.gov.tr Telefon: 0533 518 32 81 – 0505 357 44 92

  MEHMET ŞİMŞEK
  mehmet.simsek@tbmm.gov.tr Telefon: 0546 587 61 02

  FARUK ÇELİK
  faruk.celik@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 265 6070 - 0533 717 65 11

  BEKİR BOZDAĞ
  bekir.bozdag@basbakanlik.gov.tr Telefon: 0505 777 66 01- 0542 647 40 87

  NİHAT ERGÜN
  nihat.ergun@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 595 85 75

  M. ZAFER ÇAĞLAYAN
  mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr Telefon: 0530 514 96 50

  VEYSEL EROĞLU
  veysel.eroglu@tbmm.gov.tr Telefon : 0505 746 43 43

  FATMA ŞAHİN
  fatma.sahin@tbmm.gov.tr 0533 271 91 26

  EGEMEN BAĞIŞ
  egemen.bagis@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 313 49 81

  İDRİS NAİM ŞAHİN
  idris.sahin@tbmm.gov.tr Telefon: 05322 75 76 97

  ÖMER DİNÇER
  omer.dincer@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 348 32 47

  HAYATİ YAZICI
  hayati.yazici@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 242 19 86 - 0505 777 95 34

  BEŞİR ATALAY
  besir.atalay@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 313 49 65

  ERDOĞAN BAYRAKTAR
  erdogan.bayraktar@tbmm.gov.tr

  BÜLENT ARINÇ
  bulent.arinc@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 241 62 55

  AHMET DAVUTOĞLU
  ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr
  ALİ BABACAN
  ali.babacan@tbmm.gov.tr Telefon:0532 218 23 56

  İSMET YILMAZ
  ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr

  FAKS NUMARALARI(FAKS NUMARALARINI BİZZAT KONTROL ETTİM)

  SADULLAH ERGİN Fax: 03124177113

  BEKİR BOZDAĞ Fax: 0312 4221118

  MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN Fax: 0312 2150684

  FATMA ŞAHİN Fax: 0312 422 55 44 / 0312 424 01 79 (Müşavir)

  ALİ BABACAN Fax: 3122128764.

  EGEMEN BAĞIŞ Faks: 0 312 2181396 Teyit: 0 (312) 2181394

  HAYATİ YAZICI Fax: 0(312)3068985 Teyit: 0(312)306 8005

  BEŞİR ATALAY Fax: 0(312)4221398 Teyit: 4154015

  BÜLENT ARINÇ Fax:0312 4221328

  YanıtlaSil
 133. 23.12.2011 TRHLİ SORU CEVABI İÇİN
  Sevgili kardeşim aşağıdaki tel numarasından Sn.Cüneyt beyi arayın.Size mutlaka yardımcı olur.Onlar bizim her şeyimiz.Sağolsun varolsunlar.
  iletisim Bilgilerimiz:
  Cüneyt ÖZDEMİR
  Telefon: 0(506)563 7219

  YanıtlaSil
 134. Değerli dostlarım,

  Bu bilgileri dikkate alınız lütfen.
  Saygılarımla


  Başbakanlık Özel Kalem Faks: (0312) 422 18 99
  Ak Parti Ankara Genel Başkanlığı Faks : 0312 204 50 00/6002

  ALİ BABACAN
  ali.babacan@tbmm.gov.tr Telefon:0532 218 23 56
  Fax: 3122128764.

  M. ZAFER ÇAĞLAYAN
  mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr Telefon: 0530 514 96 50
  Fax: 0312 2150684

  MEHMET ŞİMŞEK
  mehmet.simsek@tbmm.gov.tr Telefon: 0546 587 61 02
  Faks: 0312 425 00 58

  NİHAT ERGÜN
  nihat.ergun@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 595 85 75
  Faks: 0312 219 67 45

  HAYATİ YAZICI
  hayati.yazici@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 242 19 86 - 0505 777 95 34
  Fax: 0(312)3068985 Teyit: 0(312)306 8005

  FARUK ÇELİK
  farruk.celik@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 265 6070
  Faks: 0312 212 72 30

  SADULLAH ERGİN
  sadullah.ergin2@tbmm.gov.tr Telefon: 0505 777 31 10 – 0532 281 57 70


  RECEP AKDAĞ
  recep.akdag@tbmm.gov.tr Telefon: 0533 518 32 81 – 0505 357 44 92
  MEHMET ŞİMŞEK
  mehmet.simsek@tbmm.gov.tr Telefon: 0546 587 61 02
  FARUK ÇELİK
  faruk.celik@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 265 6070 - 0533 717 65 11
  BEKİR BOZDAĞ
  bekir.bozdag@basbakanlik.gov.tr Telefon: 0505 777 66 01- 0542 647 40 87
  NİHAT ERGÜN
  nihat.ergun@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 595 85 75
  M. ZAFER ÇAĞLAYAN
  mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr Telefon: 0530 514 96 50
  VEYSEL EROĞLU
  veysel.eroglu@tbmm.gov.tr Telefon : 0505 746 43 43
  FATMA ŞAHİN
  fatma.sahin@tbmm.gov.tr 0533 271 91 26
  EGEMEN BAĞIŞ
  egemen.bagis@tbmm.gov.tr
  İDRİS NAİM ŞAHİN
  idris.sahin@tbmm.gov.tr Telefon: 05322 75 76 97
  ÖMER DİNÇER
  omer.dincer@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 348 32 47
  HAYATİ YAZICI
  hayati.yazici@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 242 19 86 - 0505 777 95 34
  BEŞİR ATALAY
  besir.atalay@tbmm.gov.tr Telefon: 0532 313 49 65
  ERDOĞAN BAYRAKTAR
  erdogan.bayraktar@tbmm.gov.tr

  BİNALİ YILDIRIM
  binali.yildirim@tbmm.gov.tr Telefon:05322180361
  AHMET DAVUTOĞLU
  ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr
  İSMET YILMAZ
  ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr
  diğerlerini göster daha az göster

  YanıtlaSil
 135. MERHABA BENİM 7 ADET KREDİ KARTIM VAR BİRTANESİNİ TAMAMEN BİTİRDİM. DİĞERLERİNİDE TAKSİTLENDİRDİM.AMA BUNLARIN HEPSİNİ TELEFONDA YAPTIM YALNIZ SON BORCUM İÇİN İCRA DAİRESİNDE İMZA ATTIM YARIN ÖDEME YAPMAM GEREKİYOR AMA YAPACAK GÜCÜM YOK SİGORTALI ÇALIŞIYORUM. 5 TANESİNİE BİRDEN YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUM. AYRİYTEN EVLDENDİM İÇİN İKEMETGAHIM HALA ANNEMİN EVİNDE GÖZÜKÜYOR AMA BEN ORDA OTURMUYORUM. ONNDA BORÇALRIMDAN HABERİ YOK. BEN TAAHÜT VERİRKEN YALNIŞ ADRESDE BEYANDA BULUNDUM . ŞUAN NAPAMAM GEREKİYOR. NASIL KAÇABİLİRM ? AİLEMİN HABERİ OLMADAN O EVE GİDERLERMİ ?

  YanıtlaSil
 136. 27.12.2011 tarihli soru cevabı.KARDEŞ ALLAH KOLAYLIK VERSİN.YARINKİ TAKSİT ÖDEMENİZ İÇİN İCRA DAİRESİNE BORCU ÖDEYEMEYECEĞİNİZ İLE İLGİLİ YAZILI BİR MAZERET BİLDİRİN BELKİ İŞE YARAR.AMA MAZERET VERMEYİ UNUTMAYIN.
  BUNDAN SONRADA YAZILI HİÇ TAAHHÜT VERMEYİN.BU HUSUSLARI AİLENİZLE PAYLAŞIN BERABERCE ÇÖZÜM BULUN.SAKIN SAKIN YAZILI TAAHHÜT VERMEYİN.HAPİSLERDEN KURTULAMAZASINIZ.

  YanıtlaSil
 137. teşekkür ederim cvabın için ama işte. benim korkum hapsi falan değil. ben babamı 2 ay önce kanserden kaybetim 1 yılıkta evliyim. birtek annem kaldı onunlada kavgalıyız. reddetti beni. benim sadece kokrum onun evine icra gitmesi hakkımda ceza işlemindemi bulunurlar sadece yoksa hem icra hem mahkememi olur. bunu öğrenmek istiyorum ?

  YanıtlaSil
 138. kardeş önce sen annenin evinden ikamet adresini yani muhtardan icra memurları gelgiğinde annenin tek söyleyeceği burda yaaşamıyor evlendi ayrıdı gitti demesi hiçbir sey yapamazlar annende icra kefili olarakta imza atmasın sakın ama baban vefat ettiği için babandan düşen mal varlığı varsa otamatik olarak haciz yaparlar taşınmaz malvarlığına ondan yapacağın hiçbir sey yok borçunu ödemek olur sadece

  YanıtlaSil
 139. yok hayır babamdan kalan hiçbierşey yok hepsi annemiin üstüne. ben annemin evine gitmesinler die yalnış adres beyanındada bulundum. yine de annemn evine giderlermi. yada ikemetgahımı sildirsem ordan genede önceki adres o oldu için oraya giderler dimi. ? benim tek kokrum anemin öğrenmesi yoksa öbürleri umrudma değill.onun hiçbişekilde haberi olmamsı için napabilrim ?

  YanıtlaSil
 140. yardım edin acil ne olur.dün eşimi karakola aldılar.3 dosya için bugune sure verdıler.zar zor tamamladık.taahutlu olan banka dosyalarını.sonra tam çıkacak 1 dosya daha cıktı.borc bulduk onuda verdık.bitti dedik 1 dosya daha var dediler ve salmadılar.1 gün daha tutyorlar ben ne yapacağım.bütün şartları zorladım ve buldum.bu nasıl bırşeydir.2009 yılından bir dosya dediler ve birşey söylemeden ödeyin diyor bu nasıl başka birşey için gidip bukadar dosya için tutabilirlermi anlamıyorum.çok üzgünüm dükkanı var ve o olmadan o dükkan çalışmaz.nasıl bir şey bu... biri birşey söylesin ne olur.

  YanıtlaSil
 141. abim için uc ayrı taahhutu ihlal dosyası cıktı.. uc dosyadan biri taksitlendirme ile odeniyordu 8 bin liradan 400 lira kalmıştı.. diğer iki dosya ise 2008 yılına ait dosyalar.. ne yapmalıyız.. uzerinde uc dosya bulunuyor biri iyi niyetli odeme.. diğer ikisi hakkında odeme yok.. oneriniz nedir.

  YanıtlaSil
 142. abim için uc ayrı taahhutu ihlal dosyası cıktı.. uc dosyadan biri taksitlendirme ile odeniyordu 8 bin liradan 400 lira kalmıştı.. diğer iki dosya ise 2008 yılına ait dosyalar.. ne yapmalıyız.. uzerinde uc dosya bulunuyor biri iyi niyetli odeme.. diğer ikisi hakkında odeme yok.. oneriniz nedir. dun tutuklandı.. içeriden nasıl alırız?

  YanıtlaSil
 143. sen ikamet yerini değiştirdiğin sürede annene hiçbir şey yapamazlar sadece senin önceki ikametin orada olduğu için rahatsız ederler yani seni sorarlar ama annneni tek yapacağı burada oturmuyorlar ve adreslerini bilmiyorum dmesidir senin ikametin orada olmadığı sürede hiçbir sey yapamazlar sen acilen yanlış bir ikamet adres göstersen iyi olur çünkü muhtara sorarlar adresi burdamı diye

  YanıtlaSil
 144. tutuklandı ise yapacağın tek şey kardeşim borcunu ödemek yapacak başka birşey yok yada icra kefili olacaksın tabiki avukatın iyi niyetine bağlı bu icra kefili etmek için bunuda her avukat yapmaz çünkü eline düşmüşsünüz allah kolaylık versin

  YanıtlaSil
 145. 17.12.2009 tarihli mahkeme kararı ile taahhüdü ihlalden 3 ay hapis cezası almış idim.yorumları okuduğumda 2 yıl geçtikten sonra cezanın zaman aşımana uğradığı ve yerine getirilmediğini görülüyor.fakat avukatım ile bugün yaptığım görüşmede ,gbt deki kaydın 10 yılda düşeceği,ama artık polisin ev yada işyerinde arama yapmayacağı,sadece gbt sorgusunda çıkınca buyrun gidelim diyeceğini öğrendim.bu aşamada gbt sorgusundan sonra ne olur.hapis ihtimali var mı?

  YanıtlaSil
 146. arkadaşlar yılbaşından sonra bu tahahüt ihlal suçundan dolayı bir af falan varmı bilgilendirirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 147. arkadaşlar yılbaşından sonra bu tahahüt ihlal suçundan dolayı bir af falan varmı bilgilendirirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 148. ÇEK YASASIUNDA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YAPTIRIMDAN DOLAYI HAPİSCEZASI UYGULAMASI OLAMAZ DİYOR.TAAHÜDÜ İHLAL SUÇUDA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAPİS CEZASI BANA GÖRE ONADA AF ÇIKARTILMALIDIR.....

  YanıtlaSil
 149. Değerli Arkadaşlarım
  Az önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezine aşağıda yazılı faksı gönderdim.

  ADALET ve KALKINMA PARTİSİ GENEL MERKEZİ
  ANKARA


  Sayın Başbakanım ,
  Ve değerli milletvekillerimiz,

  Bir vatandaş ve de partimizin bir üyesi olarak sizlerden çok acil bir istirhamım var,İİK 340 maddesinde ve Çek yasanında evleri dağıtan yurt yuva bırakmayan çağ dışı kalmış,Aile mahremiyetini ortadan kaldıran,bir madde var,
  BORÇ ÖDEME TAAHHÜT İHLALLERİNDE HAPİSLİK CEZASI ,Ayrıca,
  EVDE EŞYA HACZİ,
  Şu anda bir çok insan hapiste, bir çok insanda hapse girmek için infaz bekliyor ve bir çok insanda kaçıyor.
  Sizlerden kendim ve bu insanlar adına istirham ediyorum, bu soruna, insanımızı mutlu edecek bir çözüm bulunuz,
  Allah sizi başımızdan eksik etmesin, Allah emanet olunuz.
  Saygılarımla,  Necattin KAYA

  YanıtlaSil
 150. bu.çıkacak.afta.tahhüdü.ihlal.afı.varmı.

  YanıtlaSil
 151. mutlaka borçtan tüm hapislikleri kapsamalı

  YanıtlaSil
 152. çifte standart yapamazlar

  YanıtlaSil
 153. Arkadaşlar, Bu akşam ki Sn:Bülent Arınc ın açıklamasına dikkat edin.İcra İflas Kanunun tasarısı borçlu ve alacaklı lehine yapılan düzenlemeler bakanlarca imzalandı diye ifade etti.Bizimkisi (Taahhüdü İhlal Cezaları ) icra iflas taslağı içine giriyor.Aydınlık günler inşaallah yakında

  YanıtlaSil
 154. mrb arkadaşlar benimde tahhütten basım dertte evime ve işşyerime hacize geldiler avkat evimi ve işyerini boşaltacaklarını söyledi yada tahhütte bulunmamı ben ödeme durumu anlattım kabul etmedi nakliyeci cağırıp boşaltıyoruz dedi bende korkudan imzaladım ama ödeme durumum yok neyapmalıyım yardımcı olurmusunuz allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah şu yasa gelirde kurtuluruz şimdiden ilgi alekanıza teşekkür ederim saygılar.....

  YanıtlaSil
 155. mrb.arkadaşlar benimde taahhütten başım dertte, DİYE YAZISINA BAŞLAYAN ARAKADAŞIMIZA CEVAPTIR..............
  Kardeş geçmiş olsun kurtuluş günü çok yakın hiç üzülme sevinebilirsin.Ev haczi ve Taahhütten hapislik kalkışı ile yasa tasarısı bu gün (2.1.2011 ) bakanlar kurulu tarafından imzalandı meclise sevk edildi.Mecliste görüşüldükten sonra yasalaşacağı kesindir.Yani bu iş buraya kadar.HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN.
  Aşağıdaki siteyide takip edin .......
  http://www.cekmagdurlari.com/2011/12/cek-kanunu-bakanlar-kurulunda.html

  YanıtlaSil
 156. kardeş teşekkürler şimdiden bütün mağdur arkadaşlarıma geçmilş olsun gözümüz aydın

  YanıtlaSil
 157. tahhüte.af.çıkıyormu.eşim.hapiste.çıkarmı

  YanıtlaSil
 158. taahüdü ihlale af varm?

  YanıtlaSil
 159. Tahhüdü İhlale Af varmı ? ve eşim hapisten çıkarmı sorularına yanıt.
  EVET VAR.BAKANLAR KURULU İMZASINDAN GEÇEN YASA TASLAĞI İCRA İFLAS KANUNUNU DEĞİŞTİRECEK ve EV HACİZLERİ İLE HAPİSLİK CEZALARI KALKACAK.SADECE MECLİSTEN GEÇEREK RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASI KALDI.İNŞAALLAH BU İŞLEMLERDE BU HAFTA SONUÇLANIR DİYE TAHMİN EDLİYOR.HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN.........KÖTÜ GÜNLER YAKINDA BİTİYOR.

  YanıtlaSil
 160. işallah.bu.kötü.günleri.atlatır.herkes.rahat.bir.nefes.alır.allah.kimseyi.darda.koymasın.herkesin.borcunu.ödeyecek.temiz.kapılar.açsın

  YanıtlaSil
 161. net günü bilen var mı

  YanıtlaSil
 162. nasıl ev hacizleri kalkcak peki borçalrınısını nasıl tahsil edecekler ?

  YanıtlaSil
 163. taahüdü ihlal cezası beş bin liranın altında ve yakalamam var 1 ay hapis borcum 4200 nasıl ve nereye müracaat ederim. yardımcı olurmusunuz.teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 164. SORU CEVABI..................
  taahüdü ihlal cezası beş bin liranın altında ve yakalamam var 1 ay hapis borcum 4200 nasıl ve nereye müracaat ederim. yardımcı olurmusunuz.teşekkür ederim.
  YAKALAMA ÇIKTIYSA, YAKALANMAMAYA ÇALIŞIN.AF İLE İLGİLİ TASARI ŞU ANDA MECLİSTE GÖRÜŞÜLÜYOR.HER AN MECLİSTE ONAYLANABİLİR.ÇOK FAZLA SIKINTI ETMEYİN.HABERLERİ İYİ TAKİBEDİN.GEÇMİŞ OLSUN

  YanıtlaSil
 165. sayın yetkililere allah rızası için 2007 tarihinden başlayan bu sıkıntılara bir son noktayı koyun bu hapis cezalarını kaldırın beyaz bir sayfa acarak yeniden insanları hayata kavuşturun ne olur onlarca düzeni bozulmuş evleri yuvararı dağılmış insanları hayata döndürün yuvaları yeniden kurulsun bu devletimizi ve hükümetimizi büyütür küçültmez veresiye calışan firmalarda kendilerini karantiye almadan çekle senetle vermesin insanların yuvasını yıkmasınlar bankaların hiçmi sucu yok kişilere zorla kart veriyorlar sokaklarda dağıtır oldular devletimize güvenerek calışmasınlar bankalar veya şirketler kendi memvaati olmasa vermezler devleti sırtlarına almışlar on ca ocakları söndürüyorlar devletin ve hükümetin aradan cekilsin bakalım kendiler daha sokakda kıredi ve kart dağıtırlarmı başbakanıma sesleniyorum cıkartın bu kanunları yuvalar yeniden birleşsin bir beyaz sayfa acın herkes bu ülkede size güveniyor tahahüt hapisleri avukatların cıkarlarına işliyor yeter bu kadar yetkiler avukatlara borcmiktarından cok kendilerine paralar ödeniyor başbakanım allah rızası için bekliyoruz bu düzenlemeleri beyaz bir sayfa

  YanıtlaSil
 166. merhabalar bende sizler gibi taahhüd mağduruyum öncelikle herkese geçmiş olsun.eşim ticaretle uğraşıyordu her şey çok güzel giderken dükkan almıştı benim üzerime bi kısmını nakit ödedi tapuyu aldı diğer ödemeler için üç senet vermiş tabiki işler ters gidince ödeme gecikti karşı tarafın avukatı o güne kadar hiç duymadığım bilmediğim taahhüt nameyi yanına çağırarak benim bilgisizliğimden zayıflığımdan itibarımdan faydalanarak imzalattı.eşimde ödeyebileceğini söylemişti.ama ödeyemedik.o alacak verecekten dolayı tutuklandı memur olduğum için maaşıma icra koydular 58000 liralık taahhüdü ödeyemediğim için şubatta mahkemem var ayriyeten 140000lira ayda10000 olmak üzere ödemem var bu borçlarla baş başa kaldım hiç bir mal varlıgım ve maaşımdan başka gelirim yok iki küçük çocuğum var ne yapacağımı bilemiyorum çok zor durumdayım.bu borçta üstelik bir millet vekiline

  YanıtlaSil
 167. BU ÇIKACAK OLAN AF SADECE ÇEK LER İÇİN Mİ? YOKSA TAAHHÜT BORÇLARINI DA KAPSIYORMU?

  YanıtlaSil
 168. 4OCAK.2011 TARİHLİ AŞAĞIDAKİ SORU CEVABI
  BU ÇIKACAK OLAN AF SADECE ÇEK LER İÇİN Mİ? YOKSA TAAHHÜT BORÇLARINI DA KAPSIYORMU?

  EVET KAPSIYOR, HEMDE EVLERE HACİZ DE KALKIYOR.BİRAZ SABIR . ARTIK BU İŞİN SON BULMASINA GÜN DEĞİL SAATLER KALDI DİYEBİLİRİZ.

  YanıtlaSil
 169. 4.01.2011 TARİHLİ EŞİ HAPİSTE OLAN MEMUR HAN.EFENDİNİN AŞAĞIDA SORUSUNUN CEVABI
  merhabalar bende sizler gibi taahhüd mağduruyum öncelikle herkese geçmiş olsun.eşim ticaretle uğraşıyordu her şey çok güzel giderken dükkan almıştı .

  HANIMEFENDİ BİRAZ SABIR, HERŞEYİN ÇÖZÜMLENMESİNE ÇOK AZ ZAMAN KALDI.GÜN BELKİ DE SAATLER DİYEBİLİRİZ.
  HEPİMİZİN DERDİ AYNI.ALLAH BİZE YARDIM EDECEK İNŞAALLAH .YENİ ÇIKACAK OLAN İCRA İFLAS KANUNU BU
  İYİLEŞTİRMELERİ KAPSIYOR.ONDAN SONRA HERKES ÇALIŞP BORCUNU ÖDEYECEK.
  SAĞLICAKLA KALIN SAKİN ve SABIRLI OLUN,

  YanıtlaSil
 170. BU BORÇLAR KREDİ KARTINIDA KAPSIYORMU? PEKİ BİŞEY DAHA SORUCAM BENİM SADECE TAAHÜD VERDİM Bİ KREDİ KARTIM VAR . AYRİYETEN 5 KREDİ KARTIM DAHA İCRADA AVUKTTA. ONLARLA Bİ İMZALAMA YAPMADIM SADECE TELEFONDAN TAAHÜDLER VERDİM PEKİ BUNLARLA İLGİLİ ÖDEMEDMDE EV İCRA GELİRMİ? YOKSA SADECE TAAHÜD İÇİNMİ İCRA KALKIYOR ?

  YanıtlaSil
 171. BİZLER BURADA BUNLARI PAYLAŞIRKEN ,ACABA YÜZLERCE MİLLETVEKİLLERİMİZDEN BİRİSİ BU SAYFAYA MERAK EDİP DE BAKIYORMUDUR ? DÜNE KADAR SAYGINLIĞIMIZ OLAN İNSANLAR İKEN ŞİMDİ, KENDİMİZE BİLE GÜVENİMİZ KALMADI. BİZLER (ÇEK VE SENET, TAAHHÜT MAĞDURLARI) ''DOLANDIRICI'' DEĞİLİZ, DOLANDIRICI OLSAK BURALARDA İŞİMİZ OLMAZDI.HEPİMİZİZN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUMUZ BİRER AİLELERİMİZ VAR. BEN SORUYORUM, HAPİS YATMAK BU SORUNLARI ORTADAN KALDIRIYORMU YOKSA KATLANARARK DAHA BÜYÜK SORUNLAR MI GETİRİYOR. BAKALIM SEVGİLİ BÜYÜKLERİMİZ BU KONU HAKKINDA NE YAPACAKLAR..BEKLEYELİM GÖRELİM...RÜZGAR....

  YanıtlaSil
 172. arkadaslar biraz once sayin bakan babacan sadece cekten hapis kavramı kalkacak dedi

  YanıtlaSil
 173. slm ben 15 yaşında bir çocuk biz iki kardeşiz tahüdden dolayı 1.5 senedir annem ve babamı göremiyoruz çünkü kaçıyorlar bizi amcamlar bakıyor ne olur tahüdü ilala af gelsin bizde digerleri gibi ailemize kavuşalım allah kimseyi ayırmasın burdan millet vekillere sesleniyorum duyun sesimizi

  YanıtlaSil
 174. MERHABA,ARKADAŞLAR.BENDE SİZ GİBİ ÖDEME TAAHHÜDÜNDEN SORUNU OLAN BİR KİŞİYİM. ÇEK MAĞDURLARI SİTESİNDEKİ ARKADAŞLARLA BİRLİKTE UZUN SÜREDİR HAPİSTE BORÇ ÖDENMEZ SLOGANIYLA SESİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞBAKANIMIZ BAKANLARIMIZ VE MİLLETVEKİLLERİMİZE FAKS-TELEFON-E-MAİL LERLE DUYURMAYA ÇALIŞTIK VE BUNDA OLDUKCA İYİ BİR YOL ALINDI ARTIK İŞİN SONUNA GELİNDİ,BAKINIZ İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİYOR (EVLERE HACİZ ve HAPİSLİK KALKIYOR.)AMA HERKES BORCUNU ÖDEYECEK .KİMSE SIKINTI YAPMASIN.BİRAZ SABIRLI OLUNSUN.

  YanıtlaSil
 175. BU YENİ UYGULAMA (İCRA İFLAS KANUNU) KREDİ KARTLARINI KAPSIYOR,
  EVLERE HACİZ KALDIRIMINI KAPSIYOR,TAAHHÜT VERMEDİĞİNİZE İYİ ETMİŞSİNİZ.TELEFONDAKİ VERİLEN SÖZ YAZILI OLMADIKCA SORUN YARATMAZ.

  YanıtlaSil
 176. slm ben 15 yaşında bir çocuk biz iki kardeşiz AŞAĞIDAKİ SORUYU SORAN 15 YAŞINDAKİ MAĞDURA CEVAP.
  HİÇ MERAK ETMEYİN ÇOCUKLAR .YASA TASLAĞI MECLİSE SEVK EDİLMİŞ.HER AN BU SIKINTILAR BİTEBİLİR.ÇOK AZ SABIR ANNE VE BABANIZA KAVUŞURSUNUZ.BU İŞİN ARTIK GERİYE DÖNÜŞÜ YOK............tahüdden dolayı 1.5 senedir annem ve babamı göremiyoruz çünkü kaçıyorlar bizi amcamlar bakıyor ne olur tahüdü ilala af gelsin bizde digerleri gibi ailemize kavuşalım allah kimseyi ayırmasın burdan millet vekillere sesleniyorum duyun sesimizi

  YanıtlaSil
 177. slm yeni yasa 5000 tl üzerindeki taahhüdü ihlal suçlarını kapsamıyor mu?

  YanıtlaSil
 178. yukarıda.yazılan.tek.kredi.kartı.için.atılan.tahhütleremi.af.var.eşim.icradan.attığı.tahhüt.için.içerde.onlara.vurmuyormu.af

  YanıtlaSil
 179. babacanın.konuşmasında.çek.affını.söylüyor.tahhüde.af.varmı.yokmu.anlayamadım.cevap.verirseniz.sevinirim

  YanıtlaSil
 180. bizim gibi tahahüt ihlal suçlaına af yok galiba kaçmaya devam yakalanmamak şart ile

  YanıtlaSil
 181. af.vurmuyormu

  YanıtlaSil
 182. MERHABALAR,
  SORU MESAJLARINIZDA İSİM YADA RUMUZ OLMADIĞIĞI İÇİN BİLGİLERİ GENELLEME İLE İLGİLİ YAZIYORUM,
  TAAHHÜDÜ İHLALLER İCRA İFALS YASASININ İÇİNDE O DAHA ÖNCE BAKANLAR KURULUNDAN GEÇTİ, BUGÜNDE ÇEK YASASI GEÇTİ,HEPSİDE MECLİSE GÖNDERİLDİ.MECLİSTE MUTLAKA KABUL EDİLİR, CUMHURBAŞKANI ONAYI VE RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIKTAN SONRA HERŞEY TAMAM.YASA MECLİSTE MUTLAKA ONAYLANIR HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN.HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

  YanıtlaSil
 183. eminmisiniz.tahhüte.af.olduğundan

  YanıtlaSil
 184. taahüdü ihlal affı ne zaman çıkıyor.

  YanıtlaSil
 185. çek.affı.tbmm.girdi.ama.tahhütle.ilgili.bir.afdan.söz.edilmiyor.bilgisi.olan.yorum.yazsın

  YanıtlaSil
 186. arkadaşlar benimde 1200 tl lik çekten dolayı taahüt verdim ama ödeyemedim geçici olarak gündelik işlerde çalışıyorum parayı toplayıp bir araya getirip ödeyemedim bu yüzden 21.11 2011 mahkemem vardı ama gidemedim ve 3 ay kadar bir hapis kararı çıkmış bana mahkemin gönderdiği kağıtlar elime yeni geçti ne yapmam gerekiyor itiraz etme hakkım varmı arkadaşlar bilen varsa acilen cevap yazsın.

  YanıtlaSil
 187. çek.tahhütlerine.af.çıkıyor.icra.tahhütleride.daha.meclise.sunulmadı.şimdi.çek.yasası.gündemde

  YanıtlaSil
 188. bizim.için.yasa.ne.zaman.mecl,se.girer.bilgisi.olan.varmı

  YanıtlaSil
 189. arkadaşlar anlayamadım taahüdü ihlal affı çıkacakmı? çek yasası tamam çıktı ya taahüd ceza yasası ne zaman? lütfen aydınlatırmısınız.sitenizi hep takip ediyorum. teşekkürler.

  YanıtlaSil
 190. ARKADAŞLAR KONU HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMI YAPACAK BİRİ YOK MU BAŞLIK OLARAK,YENİ İCRA İFLAS KANUNU İÇİNDE TAAHHÜD İHLALİYLE ALAKALI BİR MADDE OLDUĞUNA EMİNMİSİNİZ?GERÇEK VE NET BİR BİLGİ PAYLAŞIRMISINIZ ÇOK ŞÜKÜR ÇEKLERDEN YIRTTIK AMA TAAHHÜT VAR İŞTE 3 DOSYAYA BİRDE BABAMLA BİRLİKTE İMZA ATTIK İKİMİZDE GİRİCEZ İÇERİ ALLAH MUHAFAZA,LÜTFEN BİZLERİ BİLGİLENDİREBİLİRMİSİNİZ?

  YanıtlaSil
 191. ya anlamadım şey şu cek borclu olyorda senet ne oluyor tahütüdü ihlal kalkmıcakmı anlamadım böyle iş olurmu ona varda buna yok sacmalık

  YanıtlaSil
 192. oğlumun çeklerine eşimle ben taahhüt verdik oğluma çekten bizede taahhütten ceza çıktı bence çek ve taahhüt aynı amaç borçtan hapsi kaldırmaksa ikisininde kalkması lazım çeki olanların çoğu icra dosyasınada taahhüt vermiştir umarım yetkililer bunu dikkate alır ve binlerce yasayı bekleyeni hayal kırıklığına uğratmazlar

  YanıtlaSil
 193. sayın arkadaşlar biraz önce yetkili birinden aldıgım habere göre tahütüdü ihlal hayırlısıyla kalkıyor cok şükür herkese hayırlı olsun

  YanıtlaSil
 194. KARDEŞİM NASIL BİR YETKİLİ BİRİSİ RİCA ETSEM,AÇIKLARMISIN SANA ZAHMET YARIM SEVİNİYOZDA KURSAMIZDA KALMASIN,HANGİ YASAYLA ÇIKACAK MESELA?

  YanıtlaSil
 195. çek yasasına eklenecekmiş torbada varmış

  YanıtlaSil
 196. arkadaşlar çek yasası torba yasa değil,ama icra iflas kanununda varmı onu bilmiyorum,inşallah çıkarda rahatlarız,çok detaylı bilgi lazım kesinlikle,mesela yeni düzenlemeler olacak icra iflas kanununda orda taahhüdü ihlal ile ilgili bir çalışma olup olmadını nerden ve nasıl öğrenebiliriz,bu çok önemli işte?

  YanıtlaSil
 197. var.diyorlar.ama.ne.zaman.meclise.sunulur.bilemeyiz.şu.anda.gündem.tamamıyla.çek.halbuki.bakanlar.önce.icra.iflas.değişikliğini.imzaladılar.ama.çek.meclise.girdi

  YanıtlaSil
 198. ARKADAŞLAR 4 DOSYAM VAR TAAHUDU IHLal DEN .işe gıremıyorum yakalanacağım dıe bu sefer para kazanamıyorum.çek yasa sı çıkdı.ben ödeme şartı ihlal ıyle ilgili yasa çıkacakmı ??? lütfen sağlam bılgı!

  YanıtlaSil
 199. allahım nedir bu iş böyle yasa olurmu tahüdü ilala af yok çeke var bu biz adamı öldürdük ne olur bn yanılayım bana cevap yazın tahüdü ilala çıkıyormu af

  YanıtlaSil

Sitede yer alan yorumlar site ziyaretçilerinin kişisel görüşleridir. Hukuki tüm sorumluluk yorumlayana aittir.

----------

SPONSORLU BAĞLANTILAR

 
Support : Creating Website Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Karşılıksız Çek - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Karşılıksız Çek