Son Gönderiler :

Karşılıksız çek ve menfi tespit davası

Keşidecin bankaya verdiği ödemeden men yasağı karşılıksız çek suçunun oluşumuna etki etmez ,fakat mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı ve açılan menfi tespit davası nasıl etkiler.İbraz tarihinden sonra mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi menfi tespit davası açılması suçun oluşumuna engel mi, menfi tespit davasının sonuçlanmasını bekletici mesele yapmak gerekir mi?

Keşideci tarafından, Türk Ticaret Kanunu’nun 711. maddesi uyarınca çek hesabının bulunduğu muhatap banka şubesine çekin rızası dışında elinden çıktığı belirtilerek, ödemeden men talimatı verilmesinin, tek başına atılı suçtan ceza sorumluluğunu ve çek hamilinin alacak hakkını ortadan kaldırmadığı, imzasını taşıyan çekin rızası dışında elinden çıktığını belirterek, ödemeden men talimatı veren keşidecinin, ancak söz konusu çekin bankaya ibrazı tarihinde çek bedelini karşılayacak meblağı hesabında bulundurduğunun ve açılmış bir menfi tespit davasının bulunduğunun ve bu davanın keşideci lehine sonuçlanmış olduğunun tespit edilmesi durumunda, 3167 sayılı Çek Kanunu’nun 16/1. maddesinde öngörülen karşılıksız çek keşide etmek suçundan sorumlu tutulamayacağı dikkate alınmalıdır. (10. CD. 13.07.2009, 2007/15528, 2009/13827)
Sanık müdafii savunmasında şikâyetçi aleyhine Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/313 esas sayılı dosyasında menfi tespit davası açıldığını ileri sürmesi üzerine dava dosyasının getirtilmesine karar verildiği, 14.07.2004 tarihli oturumda ise sözü edilen davanın, suça konu çekin ibrazından sonra açılması sebebiyle dava dosyasının gelmesinin beklenmesinden vazgeçildiği anlaşıldığından; ibraz tarihinden önce veya sonra açılan menfi tespit davası sonucu verilen hükümlerin ancak şikâyetçiye karşı açılmış davalar yönünden bağlayıcı olduğu dikkate alınarak, sözü edilen davanın tarafları ve sonucu araştırılıp, sonuçlarına göre, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması.” (10. CD. 08.10.2008, 2006/15765, 2008/14280)

Madde 16/b - (Ek madde: 26/02/2003 - 4814 S.K./16. md.)
16 ncı maddede öngörülen karşılıksız çek suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır. Bu suçlara çekin ibraz edildiği ... veya şikayetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesinde bakılır.

Çekin karşılığının bulunmaması nedeniyle şikayet hakkı, 8 inci maddede belirtilen miktarın yatırılması için öngörülen sürenin dolduğu tarihte; ihtiyati tedbir kararı veya ödeme yasağı nedeniyle süresi içinde ibrazında çek hakkında işlem yapılmaması halinde ise, ihtiyati tedbir kararının veya ödeme yasağının kalktığı tarihte doğar.

Şikayet süresi düzeltme hakkından sonra başlamaktadır. Somut olayda ibraz tarihi, takas odasına ibraz edildiği, 25 Temmuz, ancak şikayet hakkı henüz başlamadan mahkemeden tedbir kararı alındığı için yukarıdaki fıkra uyarınca tedbirin sonuna kadar şikayet hakkı doğmaz... Bu arada, sırf beyana dayanan men talimatının bir kıymeti harbiyesi yok; zira bu madde kriz kanunu diye adlandırılan kanun ile kaldırılmıştı...
Yayını Paylaş :

1 yorum:

  1. ödemiş olduğumuz senedi başkasına cirolatıyor biz icra hukuk mahkemisene itiraz ettik aynı zamandada menfi tespit davası açtık ödediğimize dail delillerde var mahkeme 3 hafta sonra yalnız icra hukuk mahkemesini kaybettik icra devreye girermi yoksa diğer mahkeminin sonucu bekletilirmi

    YanıtlaSil

Sitede yer alan yorumlar site ziyaretçilerinin kişisel görüşleridir. Hukuki tüm sorumluluk yorumlayana aittir.

----------

SPONSORLU BAĞLANTILAR

 
Support : Creating Website Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Karşılıksız Çek - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Karşılıksız Çek