Son Gönderiler :

Çift imza şartlı çekin tek imza ile


Çift imza ile keşide edilmesi gereken çekin, Tek imza ile keşide edilip karşılıksız çek davasına konu olması, Yargıtay kararı

Daire:5
Tarih:2010
Esas No:2009/14543
Karar No:2010/1666
İlgili Maddeler:CMK 3
Özet: CMK Madde 3 – (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir.
İlgili Mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olmakla, Tek imzalı Çek hakkında karşılıksız çek ilgili maddeleri uygulanmalıdır
İlgili Kavramlar: ÇİFT İMZA İLE KEŞİDE EDİLMESİ GEREKEN ÇEKİN TEK İMZA İLE KEŞİDE EDİLMESİ
Karar Metni: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Şener Ü..'nin yargılanması sırasında; Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle, Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 07.04.2009 gün ve 2008/1328 Esas, 2009/453 Karar sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE 01.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI
Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2008/10544
Karar No:2010/5459
Kaynak:Antalya 6.Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 67/1
İlgili Kavramlar: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Yıldırım Günaç G.......... hakkında ANTALYA 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 12.10.2006 tarihinde 2003/305 esas ve 2006/679 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzeltilerek onama isteyen tebliğinamesi ile 25.06.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanığın şikayeti ile ilgili soruşturma sonucunun araştırılması bekletici sorun olarak kabul edildiğinden, zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmıştır.
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yayını Paylaş :

0 yorum:

Sizde Yazın

Düşüncelerinizi Paylaşın !

----------

SPONSORLU BAĞLANTILAR

 
Support : Creating Website Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Karşılıksız Çek - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Karşılıksız Çek