Son Gönderiler :
Home » , , , , , » İcra Taahhüdü İhlal İtiraz Dilekçesi

İcra Taahhüdü İhlal İtiraz Dilekçesi

Borç
İcra Ceza Mahkemesi Tarafından İcra İflas Kanunun 340. maddesi uyarınca verilen Taahhüdü İhlal Hapis Kararına itiraz veya Açılmış olan Davaya Savunma Dilekçe Örneğidir. İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu taahhüde uymama nedeniyle 3 ay hapis cezasına itiraz dilekçe örneği, icra ceza mahkemesinin itirazı red etmesi durumunda, üst mahkemeye yapılacak itiraz başvurusu, üst mahkemeninde itirazı red etmesi durumunda, kullanılacak kanun yolları belirtilmiştir.
.. İCRA CEZA HAKİMLİĞİ'NE
Esas No:
Karar No:
SANIK :.......
Talep: Durumumuzun yeniden değerlendirilmesi istemidir.
AÇIKLAMALAR :
Mahkemenizce İ.İ.K. nın 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal nedeniyle hapis cezasına mahkum edildim.
İcra ve İflas Yasası'nın "Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlığını taşıyan 340'ıncı maddesinde;
alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.
Ceza Genel Kurulu'nun 22.01.2002 gün ve 294-1 sayılı kararında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, anılan maddedeki "makbul sebep" kavramı, Anayasa'nın 38'inci maddesinin 9'uncu fıkrasındaki "yerine getirememe" kavramından daha dardır.
Bu nedenle üst norm olan ve sanık lehine hükümler getiren bu yeni Anayasal düzenleme çerçevesinde, borcumu hangi nedenle veya nedenlerle yerine getiremediğimin araştırılarak, hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
Anayasamız, borcu yerine getirmeyeni değil, ekonomik acz içinde olup bu nedenle borcunu yerine getiremeyeni korumaktadır.
Bu nedenle ödeme gücü olduğu halde borcu yerine getirmeyen ve taahhüdünü ihlal edenlerin cezalandırılmaları zorunludur. Bu nedenle geçim kaynaklarımın neler olduğu mahkemece araştırılmalıdır.
Yaşımımızı güçlükle idame ettirmekte olup, herhangi bir mal varlığımız ve kazanç kaynağımız yoktur.
buraya durumunuzu özetleyen bilgiler yazınız..........
Netice ve Talep:
Geçim kaynaklarımızın araştırılıp buna göre bir hüküm kurulmasını arz ve talep ederiz.
Sanık...

AŞAĞIDA İCRA CEZA MAHKEMESİNCE VERİLMİŞ TAAHHÜDÜ İHLAL MAHKUMİYETİNİN BİR ÜST MAHKEME TARAFINDAN BOZMA NEDENİ VE GEREKÇELERİ VARDIR SAVUNMALARINIZI BU KARARDA ATIF YAPILAN KONULAR DOĞRULTUSUNDA VERMELİSİNİZ.

TÜRK MİLLETİ ADINA DEĞİŞİK KARAR
SAMSUN 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
D.İŞ NO : 2009/984
Başkan : Ahmet AKYÜZ 25942
Üye : Hasan KAKAL 22839
Üye : Tamer BULAM 37261
Katip : Yüksel BEKTAŞ 100013
Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan sanık ...........................’nin yapılan yargılaması sonunda sanığın 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Tekkeköy İcra Mahkemesinin 06/11/2209 tarih ve 2009/12 esas, 2009/140 karar sayılı kararına sanık tarafından süresi içerisinde verilen 26/11/2009 havale tarihli dilekçe ile itirazda bulunulmuş olmakla, itiraz konusunda bir karar verilmek üzere mahkememize gönderilen dosya ve ekleri üzerinde, mahkememiz C.Savcısının mütalaası alındıktan sonra yapılan inceleme sonunda;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
İ.İ.K. nın 340. Maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için borçlu sanığın haklı ve makbul bir neden olmaksızın taahhüdünü yerine getirmemiş olmasının gerektiği, bunun için sanığın yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarının neler olduğu, geçim kaynaklarının borcun ödenmesinde yeterli olup olmadığı, borcun ödenmesinden kasten veya hile ile kaçınılıp kaçınılmadığının belirlenmesi ile sanığın ödeme gücünün bulunup bulunmadığının bu konuda araştırma yapılarak sanığın hukuki durumunun buna göre tayin edilmesi gerekirken aksine hareketle geçim kaynaklarının araştırılmasına ilişkin yetersiz tespit ile yetinilerek karar verildiği anlaşılmakla itirazın kabulüne karar verilmiştir.
Sanık ...........................’nin vaki itirazının KABULÜ ile;
Sanığın 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Tekkeköy İcra Mahkemesinin 06/11/2009 tarih ve 2009/12 esas. 2009/140 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA;
Borçlu sanığın haklı ve makbul bir neden olmaksızın taahhüdünü yerine getirip getirmediğinin araştırılarak sanığın hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi amacıyla dosyanın mahkemesine İADESİNE;
Kararın bir suretinin mahkemesince sanığa tebliğine,
Dosyanın ve eki İcra Müdürlüğü dosyasının Tekkeköy İcra Mahkemesine İADESİNE;
Dosya ve itiraz dilekçesi üzerinde yapılan inceleme sonunda mütalaaya uygun olarak oybirliği ile karar verildi. 22/02/2010

İCRA CEZA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARLAR İTİRAZA TABİDİR, DİLEKÇENİZ RED EDİLİRSE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ, CUMHURİYET SAVCILARI KARARI TEMYİZE GÖNDEREBİLİR.
1. İCRA CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİN
2. İCRA CEZA MAHKEMESİ TALEBİNİZİ RED EDERSE BU RED KARARI İTİRAZA AÇIKTIR
3- RED KARARINI ÜST MAHKEMEYE İTİRAZEN TAŞIYACAKSINIZ
4- ÜST MAHKEMEDE TALEBİNİZİ RED EDERSE CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK ADALET BAKANLIĞINA KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNDE BULUNACAKSINIZ
Yayını Paylaş :

48 yorum:

 1. LÜTFEN BİR ÇALIŞMA YAPIN BU KONUMDAKİ EVLER ARABALAR KURTULSUN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. arkadaşlar başbakana yazın mutlaka değerlenir ,ek bir kanun çıkarılır bunu salı dan önca yaparsak iyi olur .ben adalet bakanı dahil tüm vekillere yazdım ailemin perişan olduğunu söyledim sizde yazın

   Sil
 2. FAİZLER ANA PARANIN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURDURALIM

  YanıtlaSil
 3. sayın başbakanımlütfen bu konularda bizimiçin çalışma yaparmısınız

  YanıtlaSil
 4. adliyeler icra dosyası dolu 70 bin davalık dosya varmış.bankalar insanları sıkıştırıp evleriniyok pahasına satıyor bizimdurumumuz da önemli ne bekliyorlar

  YanıtlaSil
 5. taahüdü ihlalden ceza aldım. işime gidemiyorum. yakalanmamak için kaçıyorum.bu haldeyken nasıl borc öderim.Avukat anlaşmaya yanaşmıyo.af ne zaman çıkıyor. lütfen yardım edim.

  YanıtlaSil
 6. taahüd editoruz ödeyeceğiz diye herkesin yaptığı gibi borçtan kaçalımmı ama bu ülkede doğru olan kaçmak . kaçmaz taahüt eder ödeyemezsen içeri alıyorlar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aynen yani kaçmadık öderiz dedik ödeyebilemedik hapis bu konuda milletvekillerine mail atın ben sürekli atıyorum gelip görsünler neler çektiğimizi

   Sil
 7. icra.tahhütlerine.af.yok

  YanıtlaSil
 8. bencede artık kalksın hapis millette zaten para olsa öder böle kacıslar cok daha zor

  YanıtlaSil
 9. devlet büyüklerimiz ne olur tahhüdü ihlal cezasını kaldırın

  YanıtlaSil
 10. icra müdürünün yanında avukatın biri seni iceri attırırım diğe tahüt imzalattı tahüdler böylemi yaılıyor merak ettim

  YanıtlaSil
 11. tahhüdü ceza kapsamından cıkaran bir gelişme varmı cekde olduğu gibi bilen bizleri aydınlatsın teşekkürler

  YanıtlaSil
 12. insan onuru ve özgürlüğü içintahütü ihlal suçunu çeza olmaktan çıkarın sayın adalet bakanım

  YanıtlaSil
 13. böyle olurmu birine var birine yok biz tahüd suçlularınada af verinak parti millet vekilleri öbür partililerin bir iş yaptığı yok iktidar sizsiniz sizden bekliyoruz tahhüt cezasını kaldırın

  YanıtlaSil
 14. sayın cüneyt kardeşim tahhüd çezası ile bir bilgin varmı yazarsan sevinirim

  YanıtlaSil
 15. bizdemi kader mahkumları olacak bizim sesimizi duyan devlet vekilleri yokmu bizide bu derten kurtarın sabahları beşten akşamları onikiden sonra eve gelmeye bıktım bizede af verin allah rızası için

  YanıtlaSil
 16. bende haberim olmadan tahahüt ettim şimdi hapis cezası geldi avukatlık burosunda imzaladagım tahahüt geçersiz ama ben ona bile itiraz edemiyorum gidersem içeri alacaklar avukat yasa dışı işlem yapyo tahahüt oldugunu söylemeden imzalatıyo 4 milyar borcu kafasına göre 7 milyar yapmış 1 milyarını ödedigim halde

  YanıtlaSil
 17. bizde isteriz borcumuzu ödemeyı avukat anlaşmaya gelmiyo yok illa kefil bul yada 2 milyar para getir dio biz çalışamazsak nasıl ödeyelim borcu ben hapis yattıktan sonra zor alır parayı yatar yatar çıkarım haips yatana kadar bir işte çalısak aylıgın yarısna el koysunlar icra daireleri takip etsin sigortadan kessin maaşımızın yarısımı ödeyelim hapis yatiınca alacakmı parasını

  YanıtlaSil
 18. arkadaşlar
  bizim,çin,hiçbir
  gelişme
  yokmu

  YanıtlaSil
 19. Ev Ve İşyerinde Alınan Taahüt de İhlal Edildiğinde Dava Açılırsa Mahkemeye ''Baskı Altında Bilinçsiz Halde Taahhüt Verdim,Ödeme Yapamadım Ekonomik Durumum Araştırılsın Bana Yeniden Ödeme Planı Çıkarılsın ''Dediğinizde Mahkeme Davayı İptal Edebiliyor...

  YanıtlaSil
 20. Arkadaşlar,taahhüdü ihlalden benim ve eşimin tutuklaması çıkacak.Yukarıda dediğiniz yolu izleyeceğim biraz daha süre kazanıp ödeyip kurtulmak için ancak burada karara aynı mahkemeye itiraz ediyorsun ve mahkeme reddettiği takdirde sana hiç tebliğ etmeden savcılığa veriyor ve yakalama çıkıyor.Bu sürecin böyle olması normalmi?Dediğiniz gibi bir üst mahkemeye veya kanun yararına bozma istemek için ne yapmalıyım?Davalar oldu ve biz katılmadık en azından posta sırasındaki süreyi kazanmak için.Bugün yarın savcılıktan çağrı kağıdı gelecek.Lütfen bu konuda bir yol gösterebilirseniz çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 21. arkadaşlar taahüdü çek yasası çıktıda bu laneti neden çıkmadı acaba bilen var mıbenimde kefillikden dolayı taahüdüm var ama borç yatmadı borçlu intihar etti banka ları sigortaları da intihar edenlerin sigortaları ödemiyor muş bende taah etmiştim o zaman kadar ödenir diye birde maaşıma haciz gelmesin diye ta bu taahüdü ihlal lanetli cezasına da af bekliyoruz dernekleşelim ya mümkünse arkadaşlar destek bekliyoruz

  YanıtlaSil
 22. senın gıbılerı çok gordum atıp kesenlerı bızden beter oldular keser doner sap doner gun gelır hesap doner

  YanıtlaSil
 23. Murat3367803 Ocak, 2013

  slm arkadaşlar,ben bankaya borcumu avukt aracılıgıyla [tahütlü] taksitlendirdim ,taksitlerimin 12 tanesini ödedim 1 taksitte maşımdan icra kestiödemeyi geciktirdim diye,ama yinede yatırdım o dava açtıgı taksidi,avukat dava açmış icra ceza mahkesinde 8ocak 2013 te mahkemem var ama maşımdda haciz var ,bana ceza çıkarmı nasıl hareket etmem lazım yorumlarınızı bekliyorum tşkrler

  YanıtlaSil
 24. ben ve eşim esnafız işlerimizin kötü gitmesinden dolayı borçlarımızı gününde ödeyemedik ve bir yere olan borcumuzdan dolayı haciz geldi ve avukat geldiğinde eger her ay sabit şu kadar öderseniz hem borcunuz sizi sıkmadan ödeme imkanınız olacak diyerek eşimde bunu kabul etmiş 8 binliralık borca eşim taahütle her ay ödeyeceğine dair imza altına almış fakat bizim işlerimiz daha kötüye gidince verilen taahütü yerine getiremedik 5ay sonra eşime tutuklama kararı çıktı avukatla zor bela kısım kızım ödeyeceğimizi söyleyerek hapis cezasını kaldır ve borcu benim üzerime yaptı her ay bellli bir ücret ödeyeceğime dair imza altına aldık... ben işe başladığım için sıgortalı ay miçinde ödeme yapmazsam maaşıma el konulacağı söylendi bende kabul ettim 1000 tl ödedim ama ben işten ayrıldım ve 7 aydır işsizin doğal olarak orayada ödeme yapamıyorum bu konuda bana hapis cezası yada başka bir ceza çıkarmı bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevirimmm

  YanıtlaSil
 25. o garıbım zannedıyorkı hayat bana hep guzel

  YanıtlaSil
 26. ben cezaevınden yenı cıktım bır tane doktor vardı ;
  adam demıskı sıvılde ;allahım demıs ben artık bu ınsanlardan bıktım ne laf anlıyorlar ne halden devamlı dermıs kultursuz cahıl ınsanlar dıye aradan bır baktım dıyor kendımı cezaevınde buldum ıhaleye fesat karıstırmaktan daha cok yatarı vardı kımse onunla konusmuyor selam bıle vermıyor du bence cezaevınde olmaktan daha kotu bır durum

  YanıtlaSil
 27. kalksında kurtulalım artık..la*n*e*t olsun..ödeme niyetınde ollmasak nıye taahhud yapalım. taahhud yapmayanlar rahat..adaletın bumu dunya..

  yaz kızım...Sanığın durust vatandas olması ve borcunu odeme nıyetınde olup taahhud vermesı fakat olası sebeplerden dolayı taahhudunu yerıne getırememesınden dolayı 3 ay hapısle yargılanmasına '' tck da 38/8 maddesınde hıckımse verdıgı bır taahhudden dolayı özgurlugu alıkonulamaz '' kanunu çiğneyerek hapse atılmasına karar verıyoruz. bleaa bleaa bu ne ya..yargı kendı kanunun cıgnıyor .

  YanıtlaSil
 28. yüce rabbimin izniyle bir gün işlerin ters giderde bızım konumumuza dusersen anlarsın o zmaan halimizden..ahh ahh dersinde çok geç olur...

  YanıtlaSil
 29. helal sana dostum .. bende yukarı guzel bı yorum yazdım..ne kadar kamil insanlar var ya..o kişi kesin memurdur.iyi ve zamanında aldığı bır maası var bellıkı.ALLAH bı tepetaklak etsınde gorsun.. :)

  YanıtlaSil
 30. Kubracem2005200707 Şubat, 2013

  Merhaba yazdığınız cevaptan bu konuyla ilgili gerçekten bişeyler biliyo olduğunuzu anladım lütfen bizede yardımcı olun eşimin tazyik hapsi 01.10.2010 karardan çıkmış normalde 2yıllık süre doldu ama malesef 26.01.2013 tarihinde 3aylık hapis cezası için 10günlük süreç başladı ve malesef 04.02.2013 tarihinde teslim oldu.Anlayamadığım şu karar tarihinden itibaren süre doldu ama yakalanma çıkış tarihimi önemli lütfen yardımcı olun onu nasıl öğrenebilirim.Savcılıktan eşime 11 ay yakalnmasan dosya düşermiş demişler.Kafamız karışmış durumda

  YanıtlaSil
 31. Nahsencelik12 Mart, 2013

  arkadaşlar tahüttü ihlali k.maraşta af getirdiler bende yararlandım tam bilgi almak isteyen 05074624464

  YanıtlaSil
 32. Ceydaersoy0714 Mayıs, 2013

  itiraz dilekçesi ne kadar işe yarıyor acaba bilen cevaplarsa memnun olurum

  YanıtlaSil
 33. ARKADAŞLAR ŞİMDİLİK (AF YOK) KAÇMAYA DEVAM...MÜMKÜN OLDUKÇA ASAYİŞ UYGULAMALARINA GİRMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN.İNŞALLAH SAYIN ÇUMHUR BAŞKANIMIZ DURUMA EL ATAR....

  YanıtlaSil
 34. emniyetteki arkadaşlardan da allah razı olsun,yüz kızarcıtı suç omadıgı için cok sık bogaz etmiyorlar,yani sonuçta hırszılık yada cinayet gibi bir suç olsa bulmaları cocuk oyuncagı olur polisler için.onlarda anlayışlı davranıyorlar,parasal borc oldugu için vatandaşın halınden anlıyorlar...

  YanıtlaSil
 35. Boradursun14 Mayıs, 2013

  2008_krizi_seni_devirmemiş_anlaşılan_Allahan_kork...

  YanıtlaSil
 36. tanıdıklarım hiç ödemedi taahüttede bulunmadı cezalarıda yok ben ticaretle uğraşan emekliyim ödeyelim diye taahütte bulundum bir süre ödedim sonra 2 taksit geçirdim ticari arabama el konuldu hepsini ödemeden arabanı alamazsın dediler ve arabasız ve işsiz kaldım şimdi birde dürüstlük yapıp taksitlendirip ödemeler yaptığım için ödeme sorunu yaşayınca taahüdü ihlalden 3 ay banka borcuma hapis çıktı şimdi dürüstlügün cezasını çekmemek için kaçıyorum yokmu bizim gibileri duyan milletin sayın vekilleri sizlere sesleniyorum kendinizi ilgilendiren yasalar hemen çıkıyor bu dar durumdaki alt sınıf biz kunta kintelerinde bir yasasına el atıverinde bizleride düşündügünüzü anlayalım. Muhalefet millet vekilleri sizde boğuşup duracağınıza bu tip halka mal olmuş konuların üstüne gidinki sizlere gelecek seçimdede oy verelim.ne muhalefet ne iktidar düşünüyor biz garibanları arkadaşlar oyalayıp duruyorlar komisyonlarda birde vatandaş için kavga ettiginizi duyalım lütfen

  YanıtlaSil
 37. sayın başbakanım devlet büyüklerim lütfen bizede el uzatın

  YanıtlaSil
 38. Onların şimdilik öyle bir problemi yok onun için bizim için birşey yapacaklarını sanmıyorum arkadaşım ama yarına allah büyük

  YanıtlaSil
 39. Erezlermutfak14 Mayıs, 2013

  evt arkadaşlar biz üçkağıtçı deiliz işlerimiz iyiyken ödüyorduk kimseden kaçmadık ama iflas bu kimin başına geleceği belli olmuyor işte hem iflaset ailen dağılsın bide git hapisyat bütün düzenin bozulsun bu revamıdır bizimgibi borçlulara

  YanıtlaSil
 40. SAYIN BAŞBAKANIM BEN TAAHÜDÜ İHLAL VERDİM. ŞU ANDA YAKALAMAM VAR. DOKTORA BİLE GİDEMİYORUM. AVUKATA TEKLİF ETTİGİM ÖDEYEBİLECEGİM ÖDEMEYİ KABUL ETMİYOR.TAAHÜD AFFI NE ZAMAN ÇIKICAK.TEDAVİM GECİKİYOR .LÜTFEN ŞU YASA ÇIKSIN ARTIK.TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 41. Ali_karaca14 Mayıs, 2013

  sayın cumhurbaşkanım acil bu tahhüd işine bi elat anlaşma taraftarıyım karşı taraf anlaşmıyo ya bi af çıkar yada anlaşmama yardımcı ol karşı taraf uyumlu bi insan diyil tam ölümü haketmiş bi tefeci ben onu her yere şikayet ettim mahkememiz devam ediyo

  YanıtlaSil
 42. ALLAH SENİ İŞİNDEN ETSİN...AİLENE KÖTÜ BİR ŞEY DİLEMEM AMA ALLAH SENİ 2 LOKMA EKMEĞE MUHTAÇ ETSİN...BENCİL PEZEVENK..

  YanıtlaSil
 43. Mayıs 2011 den sonra taahüdü ihlal suçu GBT de GÖRÜNMEZ. Yani polis aramalarında görünmez. Fakat MERNIS adresine gidilebilirdikkat etmek lazım.
  Bu konuda HSYK kararı var.

  http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=64657

  YanıtlaSil
 44. bravo terry27 Şubat, 2014

  dikkat !!!

  Ben Terry Bravo, Kredi sirketlerin CEO, ben Terry Bravo duyuyorum ....
  Sen Kredi Eger asil ihtiyaciniz var mi? Insaat kredisi? Ögrenci kredileri? YATIRIM Kredi?, Borç

  konsolidasyonu kredi? E-posta yoluyla çok daha eglenceli @ Bilgi? (bravoterry99@yahoo.com)

  (Bravo_terry_loanfirm@webadicta.org) için bize ulasin .. Biz% 3 faiz kredi vermek unutmayin
  Uygulamak için tesekkür ederiz. .

  Bravo Terry Kredi firmasi..

  YanıtlaSil
 45. Mark Anderson24 Temmuz, 2015

  Merhaba!

  Eğer mali yardıma ihtiyacınız mı var ??

  Kredilerin her türlü şimdi uygula ve acilen olsun!

  * Randevular kredi 1,000.00 arasında değişen miktar ve 5,000,000.00 dolar maksimum
  * Faiz oranı% 3 ise
  * Geri ödeme 1 ile 30 yıl arasında seçim yapın.
  * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Şartlar ve kredi esneklik şartları.

  Bütün bu planlar ve daha fazlası, lütfen bize ulaşın.

  E-posta: andersonloanhome@gmail.com

  içtenlikle
  yönetim

  YanıtlaSil

Sitede yer alan yorumlar site ziyaretçilerinin kişisel görüşleridir. Hukuki tüm sorumluluk yorumlayana aittir.

----------

SPONSORLU BAĞLANTILAR

 
Support : Creating Website Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Karşılıksız Çek - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Karşılıksız Çek