Son Gönderiler :
Home » » Tüketici Kredisi Dosya Masraflarının İadesi

Tüketici Kredisi Dosya Masraflarının İadesi

Banka kredisi Konut Kredisi yargıtay içtihat
T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİE.
Esas No: 2011/3576
Karar No: 2011/10221
Tarih:27.06.2011
İlgili Maddeler: 4077/m.6,7,9,10,11
DAVA : Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, Davalı bankadan konut kredisi aldığını, bu esnada dosya masrafı ve ipotek ücreti adı altında 1645 TL ücret tahsil edildiğini, bunların sözleşmede yer alsalar dahi haksız şart olduğunu, hakem heyeti kararı ile bu paranın iadesine karar verildiğini ancak ödeme yapılmadığını belirterek, 1645 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, 1.645,00 TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Davacı eldeki davada, davalı banka tarafından konut kredisi verildiği esnada dosya masrafı ve ipotek ücreti adı altında kendisinden 1645 TL ücret tahsil edildiğini, bunun haksız olarak kendisinden alındığını belirterek bu bedelin davalıdan tahsilini istemiş, davalı ise alınan bedelin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye uygun olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve "Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe sebep olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması sebebiyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir..." hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 10.2.2010 tarihli Konut Kredisi Sözleşmesinin 6. maddesinde, "Müşteri işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kullandırılan kredi dolayısıyla, ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını.. . Bank Asya'ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder" hükmü mevcuttur. Ancak, bu ücret ve masrafların hangi sebeplerle alınacağına dair sözleşmede ve bilgi formunda açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükümün yukarda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan sebeplerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte belirtilen nedenler ile davalının temyiz itirazlarının kabulüyle hükümün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 27.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yayını Paylaş :

5 yorum:

 1. Banka Mağduru03 Ocak, 2013

  Bende anlamadım okurken her şey tüketici lehine gibi gözüküyor sonrada davalı yararına bozulmasına diyor varmıdır bunu yorumlayacak biri acaba bize yardımcı olsun

  YanıtlaSil
 2. Mert korkmaz06 Ocak, 2013

  tüketiciyi haklı bulmuş ancak mahkemenin bankaca dosya masrafı adı altında tahsil ettiği kesintinin bilirkişi tarafından gerçekten masraf olarak yapılıp yapılmadığı için bilirkişi tayin etmediği için mahkeme kararının bozmuş.
  Mahkeme bilirkişi tayin edecek tabi ki Bilirkişi böyle bir masrafı respit edemeyeceğinden karar tekrar tüketici lehine çıkacaktır.

  YanıtlaSil
 3. Yasin___kahraman15 Ocak, 2013

  Merhaba ben 2011 de ihtiyaç kredisi çektim ve 500 tl dosya masrafı alındı biz dilekçe versek dahi sözleşmede dosya masrafı adı geçiyorsa biz buradan ters bi kararla bizim aleyhimize bi sonuç çıkarmı onu merak etmiştim yani dilekçe verip iş mahkemeye yansırda oradan lehimize bi karar çıkma olasılıgı nedir acaba?

  YanıtlaSil
 4. çıkan sonuç şudur: Banka masraf oluşturduğunu ispatlamak koşuluyla kesinti yapabilir. bu ispatı yapmazsa haksız şarttır demektir. haksız şart olunca davacı haklı, ispat olunca davalı haklı demektir.

  YanıtlaSil
 5. 24hourloanservice09 Haziran, 2014

  24Hour Kredi Servisine Hoş Geldiniz

  Eğer başarı olmadan bankalardan kredi almak için denediniz mi? Acilen borç almak için paraya ihtiyacım var? Kendi iş genişleme veya kurulması için paraya ihtiyacım var? İngiltere'nin önde gelen kredi şirketlerinden biri bir kredi alın. 24hour Kredi Hizmet İngiltere ve güler yüzlü ve deneyimli personeli en büyük güvenli kredi şirketlerinden biridir uygulama, hızlı ve verimli bir şekilde işlemek için edebiliyoruz. Sen 25 yıl 1'den herhangi bir terim üzerinde ödünç ve herhangi bir amaç için £ 50,000,000.00 £ 2,000 herhangi bir miktar ödünç alabilir.

  Sunduğumuz kredi türleri şunlardır:

  Bireysel krediler

  Kısa vadeli krediler

  Borç konsolidasyonu kredi

  Çevrimiçi Krediler

  Hızlı kredi

  Herhangi amaçlı kredileri

  Kredi şartları

  Kötü kredi kredileri

  Ucuz kredi

  Olumsuz kredi kredileri

  Ev kredisi

  Kötü kredi sorunları

  Teminatlı kredi

  Dünyanın her yerinde% 3 gibi düşük bir faiz oranı ile. Uygulama 18 yaş ve üstünde olan adaylar için kullanılabilir.

  Daha fazla bilgi için, e-posta yoluyla irtibata geçiniz: 24hourloanservice@gmail.com

  Selamlar

  Larry Fox

  YanıtlaSil

Sitede yer alan yorumlar site ziyaretçilerinin kişisel görüşleridir. Hukuki tüm sorumluluk yorumlayana aittir.

----------

SPONSORLU BAĞLANTILAR

 
Support : Creating Website Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Karşılıksız Çek - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Karşılıksız Çek